Save the Cat! Goes to the movies (14) Golden Fleece: Ocean’s Eleven (2001)

OCEAN’S ELEVEN (2001)

Every once in a while the remake turns out better than the original. In the millennium upgrade of Ocean’s Eleven, director Steven Soderbergh and star George Clooney had an advantage – the 1961 film starring Frank and Dean and Sammy was fun, but no masterpiece. What Team Clooney crafts here goes beyond its namesake and is a great example o£the “Caper Fleece,” especially in its lineup of supporting players. We also see an example of a B story that starts late – but is no less powerful for doing so.

Lâu lâu mới có một lần, phiên bản làm lại lại được đánh giá tốt hơn phiên bản gốc. Trong tác phẩm Ocean’s Eleven tân thời, đạo diễn Steven Soderbergh và ngôi sao Geogre Clooney có được một lợi thế – bộ phim năm 1961 do Frank, Dean và Sammy đóng tuy hài hước, nhưng không phải là kiệt tác điện ảnh. Điều mà nhóm lừa đảo của Geogre Clooney thực hiện đã khiến nó vượt xa cả bộ phim cùng tên và là một ví dụ tuyệt vời cho dạng “Caper Fleece”, đặc biệt là trong đội ngũ diễn viên phụ của nó. Chúng ta cũng sẽ thấy ví dụ về cách phân đoạn Câu Chuyện B tuy bắt đầu trễ – nhưng không hề giảm đi tác động.

Clooney plays con man Danny Ocean, whose mission – on the surface – is one of avarice. But in collecting his team, plotting the impossible heist, and executing it with hairsbreadth timing, we learn his mission is about something more. It’s about a girl. In this case: Julia Roberts. And it’s about getting her back from the guy who took her: Andy Garcia. The other themes are “performancel” and “disguise,” and nowhere does show biz meet crime biz better than when Carl Reiner and Elliott Gould steal scenes from younger stars Matt Damon, Scott Caan, and Casey Affleck – for topping one another and proving one’s stripes is what this story is about. The Fleece in this mission, it turns out, is “manhood,” and with that as each character’s primal stake… we must go along.

Clooney vào vai một tay lừa đảo, Danny Ocean, có âm mưu – mà nếu nhìn ở bề ngoài – bắt nguồn từ lòng tham. Nhưng trong quá trình thu nhận lực lượng, bày mưu khôn tính kế khó, và thực hiện chúng với thời gian chi li đến từng kẽ tóc, chúng ta nhận ra rằng mục đích của anh là một điều gì đó quan trọng hơn thế. Đó là vì một người đàn bà. Trong trường hợp này là: Julia Robert. Và nhiệm vụ của George là phải giành lại cô ấy từ tay Andy Garcia. “Biểu diễn” và “cải trang” cũng là hai chủ đề khác mà phim đề cập. Và không lúc nào show biz lại kết hợp ăn ý với xã hội đen như khi Carl Reiner và Elliott Gould cướp đất diễn từ các ngôi sao trẻ Matt Damon, Scott Caan và Casey Affleck. Đó là vì cạnh tranh và khẳng định đẳng cấp cá nhân chính là ý nghĩa của Ocean’s Eleven. Bộ Lông Cừu trong trường hợp này hóa ra lại là “tự trọng đàn ông” và nó ứng với mục đích cơ bản mà từng nhân vật theo đuổi.

GF Type: Caper Fleece

Thể loại Bộ Lông Cừu Vàng: Caper Fleece.

GF Cousins: Rififi, Topkapi, The Great St. Louis Bank Robbery, The Hat Rack, Papillon, Escape from Alcatraz, Quick Change, Sneakers, The Usual Suspects, The Italian Job.

Các Bộ Lồng Cừu Vàng họ hàng: Rififi, Topkapi, The Great St. Louis Bank Robbery, The Hat Rack, Papillon, Escape from Alcatraz, Quick Change, Sneakers, The Usual Suspects, The Italian Job.

OCEAN’S ELEVEN

Screenplay by Ted Griffin

Based on a Screenplay by Harry Brown and Charles Lederer

And a Story by George Clayton Johnson & Jack Golden Russell

Kịch bản: Ted Griffin

Dựa trên kịch bản của Harry Brown và Charles Lederer

Và câu chuyện của George Clayton Johnson & Jack Golden Russell

Opening Image: Prison. “Man walking,” yells a guard. Enter Danny Ocean (George Clooney). It’s a parole hearing and he’s on his best behavior. A caged lion, he looks unnatural behind bars.

Hình ảnh mở đầu: Nhà giam. “Người đang tới,” Một viên cai ngục la lớn. Danny Ocean (George Clooney) bước vào. Anh tham dự một phiên xét ân xá (sau khi mãn hạn tù, tù nhân phải trải qua một cuộc kiểm tra về nhân cách để xem anh ấy/cô ấy có đủ điều kiện để được thả tự do hay chưa. Ở đây, chúng tôi tạm dịch sự kiện này là “phiên xét ân xá”) nên cư xử rất chừng mực. George là một con sư tử bị nhốt trong chuồng. Đằng sau song sắt, anh trông không được tự nhiên.

Set-Up: We hear George had a wife who left him. Asked “What do you think you would do if released?” George says nothing. When he’s processed out of prison, he gets the personal effects he came in with: a tuxedo and a wedding ring. What would a “man” do? We’ll see. George shows up in Hollywood where Rusty Ryan (Brad Pitt), his long-time partner in crime, is teaching poker to movie stars. Brad has gone to seed; he’s bored and ready for adventure. And despite the result of their last caper, which landed George in prison, seeing George reinvigorates Brad.

Xây dựng câu chuyện: Chúng ta biết được rằng Geogre bị vợ bỏ. Khi được hỏi “Anh nghĩ gì nếu như được phóng thích?” George im lặng. Khi giải quyết thủ tục rời trại, anh được trả lại diện mạo thu hút lúc mới vào tù: một chiếc tuxedo và một chiếc nhẫn cưới. Một “người đàn ông “sẽ làm gì? Rồi chúng ta sẽ biết. George xuất hiện ở Hollywood, nơi Rusty Ryan (Brad Pitt), cộng sự tội ác lâu năm của anh, đang dạy poker cho các ngôi sao điện ảnh. Brad đang xuống phong độ; Anh ấy buồn chán và sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu mới. Và bất chấp kết cục của vụ trộm bất thành lần trước, với hậu quả là George phải ngồi tù, khi được thấy George, Brad như lấy lại sức sống.

Catalyst: George lays out the plan for Brad: a casino heist in Las Vegas – not just any heist, the king magilla raid of all time. It’s crazy but Brad is intrigued. And yes, for those who look for such things, the blueprint of the casino they’ll rob does resemble a penis.

Chất xúc tác: George trình bày kế hoạch cho Brad: một âm mưu cướp sòng bạc tại Las Vegas. Đây không đơn thuần là một vụ trộm bình thường, đây là một cuộc vơ vét hoành tráng nhất mọi thời đại. Một ý định thật điên rồ nhưng Brad lại thấy hứng thú. Và như xứng với cái tôi của những kẻ đang tiến hành công việc này, bản thiết kế của sòng bạc mà họ sẽ cướp có hình dáng là một dương vật.

Theme Stated: Brad has to know why George wants to pull off this caper. George gives a fast answer: “The house always wins… unless, when that perfect hand comes along you bet big and then take the house.” Brad isn’t quite buying, but agrees to go along.

Chủ đề được nói đến: Brad cần được biết tại sao George lại muốn thực hiện vụ trộm này. George đưa một câu trả lời nhanh gọn: “Nhà cái luôn thắng… trừ khi, có một tay chơi hoàn hảo lộ diện, đạt tụ lớn và thắng nhà cái.” Brad không tin lắm, nhưng vẫn đồng ý hợp tác cùng George.

Debate: Can they do it? Elliott Gould as Las Vegas kingpin Reuben Tishkoff tells them – and us – how crazy it is to rob a casino. No one has ever done it. Then he hears who the target is: owner Terry Benedict (Andy Garcia). Like George, Elliott had his manhood stolen by Andy, who tears down old casinos to build new ones that make gobs of money. He took Elliott’s hotel along the way. Backed by Elliott, George and Brad set about to collect the rest of the team, each with a different skill required to pull off this amazing feat. It helps that when we meet Ocean’s Eleven, theirs are the best heist film intro scenes since The Hot Rock: Saul Bloom (Carl Reiner) has hung up his con man shoes; he is old school hoping he still has game. Others like Linus Caldwell (Matt Damon) are young up-and-comers in the heist biz; Matt has to prove himself to his father, also a crook.

Mâu thuẫn: Họ có thể làm được không? Elliott Gould trong vai Reuben Tishkoff, một sếp xòng ở Las Vegas, đã nói cho họ – và cả cho chúng ta biết – muốn cướp một sòng bạc là điều điên rồ. Chưa một ai từng làm được. Nhưng sau khi biết mục tiêu của George là Terry Benedict (Andy García), Elliot đổi ý. Cũng giống như George, “lòng tự trọng đàn ông” của Elliott đã bị Andy cướp mất khi hắn đập nát chùm sòng bạc cũ để xây nên chùm sòng bạc mới ăn nên làm ra. Được Elliot hậu thuẫn, George và Brad bắt đầu thu nhận các thành viên còn lại của nhóm, mỗi người sở hữu một kỹ năng cần thiết để hoàn thành vụ cướp. Và trường đoạn giới thiệu bọn họ là những cảnh intro hay nhất kể từ bộ phim The Hot Rock: Saul Bloom (Carl Reiner), một tên trộm thế hệ cũ đã gác kiếm nhưng muốn chứng minh mình vẫn còn ngon lành. Hoặc những thành viên như Linus Caldwell (Matt Damon), là một cái tên trẻ, đầy triển vọng trong giới đạo chích; Matt phải chứng tỏ bản thân với cha anh, người đồng thời cũng là một tay lừa đảo có tiếng.

Break-into Two: At Minute 39, all are gathered at Elliottls place. “You’re Bobby Caldwell’s kid from Chicago,” Elliott says to Matt. “Yeah,” Matt blinks. “That’s wonderful,” Elliott replies. “Get in the goddamn house.” There’s no more debating. They’re all in.

Bước vào Hồi Hai: Ở phút thứ 39, tất cả đều tụ tập tại nơi ở của Elliot. “Cậu hẳn là con trai của Bobby Caldwell ở Chicago” Elliot nói với Matt. “Phải” Matt nháy mắt. “Tốt lắm,” Elliot đáp. “Vào hết trong nhà đi.” Không còn mâu thuẫn gì nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý tham gia.

Fun and Games: Now the plan is unveiled – yet we will know only a part of it. The “fun” of any heist movie is based on three things: (1) showing how the team plans on robbing the bank, (2) showing how the plan gets screwed up and, (3) keeping some of the caper’s details hidden from the audience. This part of the movie also includes demonstrations of the team’s skills. Bernie Mac is hilarious as he turns a conversation about skin care into the purchas of some vans the gang needs; likewise, diminutive Shaobo Qin shows acrobatic pluck. As the surveillance wiz, Livingston Dell (Eddie Jemison) is their nervous techie. This is why we came to see this movie; the thrill of watching these diverse characters circle the bank.

Thú vui và Trò chơi: Giờ thì kế hoạch đã được tiết lộ. Nhưng chúng ta mới chỉ biết có một phần của nó thôi. Cái “vui” của bất cứ bộ phim đề tài tội phạm nào đều được dựa trên ba yếu tố sau: (1) mô tả kế hoạch cướp ngân hàng của nhóm đạo chích (2) mô tả kế hoạch đó đã bị phá hỏng như thế nào và, (3) che giấu một số tình tiết của vụ trộm với công chúng. Trường đoạn này của phim còn bao gồm màn trình diễn các ngón nghề của từng thành viên trong đội. Bernie Mac thì dùng óc hài hước của mình để biến một cuộc đối thoại chăm sóc da thành một vụ mua bán xe thành công cho đồng bọn; Tương tự, chàng Sahobo Qin nhỏ bé thì thể hiện khả năng nhào lộn. Còn Livingston Dell (Eddie Jemison) lại được mệnh danh là thần đồng về các thiết bị quan sát. Đây là lý do tại sao chúng ta lại đi xem bộ phim này: để được hồi hộp theo dõi hành tung của những nhân vật khác biệt trên khi họ hoành hành tại ngân hàng.

Midpoint: The “stakes are raised” and the Fun and Games end when we meet Andy Garcia and learn that casino owner Terry Benedict is robotic, ruthless, and feared by all. And if that weren’t enough, we now have the complication of… The Girl.

Trọng điểm: “Tiền cược tăng” và “Thú vui và Trò chơi” kết thúc khi chúng ta gặp mặt Andy Garcia. Tay chủ sòng bạc tên Terry Benedict này là một con người cứng nhắc, tàn nhẫn và đáng sợ. Và nếu chừng đó vẫn chưa đủ hấp dẫn, chúng ta giờ lại có thêm một sự rắc rối khác… Đàn Bà.

B Story: We thought up till now that this was only about money. Then Tess (Julia Roberts) walks in. And though  Julia’s actual walk is a little clunky, her entrance raises the degree of difficulty of the heist. We learn Julia is dating Andy; she left George while he was in prison and found a new guy – this guy. When Brad discovers that Julia is involved, George admits there is more than money at stake. Now the real theme is revealed in a reprise of their earlier conversation; George admits why he’s doing this. “l lost something,” he tells Brad. Was it something shaped like a penis?! Well, yes, that too. But now they’re stealing gold and a girl. Which will George choose if forced?

Câu chuyện B: Từ đầu tới giờ, chúng ta đều nghĩ đây là một vụ cướp vì tiền. Cho đến khi Tess (Julia Roberts) bước vào khung hình. Và mặc dù những bước đi đó thực ra hơi vụng về, nhưng sự góp mặt của cô làm tăng thêm mức độ khó khăn của vụ cướp . Chúng ta được biết tiếp rằng Julia đang hẹn hò với Andy; cô rời bỏ George khi anh bị nhốt vào tù và tìm một người bạn trai mới, Andy. Khi Brad phát hiện ra Julia có liên quan, George đành phải thú nhận mục đích của anh không chỉ có tiền. Bây giờ chủ đề thực sự của phim mới được hé mở: “Tôi đã đánh mất một thứ,” George nói với Brad. Liệu thứ đó có mang hình của một dương vật?! Có thể lắm chứ. Nhưng bây giờ, họ phải ăn cắp cả vàng phụ nữ. George sẽ lấy cái nào nếu bị buộc phải chọn một trong hai?

Bad Guys Close In: Whether connected to Julia or not, “road apples” start popping up everywhere. The electric whammy that “Basher” (Don Cheadle) was planning to use is kaput. On top of that, because George can’t stop running into Julia at the casino buffet, the hotel has “red-flagged” him. Meanwhile, Carl is looking none too good. Is his heart scare linked to the scam? And is Andy the sucker, or are we?

Kẻ xấu tiến gần: Cho dù có liên hệ với Julia hay không thì “road apple” cũng mọc lên ở khắp mọi nơi. Nguồn điện mà Basher (Don Cheadle) định sử dụng bị hỏng hóc. Chưa kể, George không thể ngăn được việc bám đuôi Julia tại tiệc buffet của sòng bạc. Điều này khiến khách sạn “giơ thẻ đỏ” với anh. Trong khi đó, Carl tỏ ra mệt mỏi. Liệu cơn đau tim của ông có làm ảnh hưởng gì đến phi vụ này không? Và Andy là một gã khờ? Hay chúng ta mới là những công chúng khờ khạo?

All Is Lost: As the heist unfolds, there are more near misses. When Carl has an apparent heart attack, we think he’s dead. Good heist film that this is, the “whiff of death” is fake: Carl’s condition is part of the plan, as is George’s zooming Julia.

Tất cả đều mất: Khi vụ trộm bước vào hồi kết, nhiều bí mật bắt đầu được tiết lộ. Carl chịu một cơn đau tim thực sự và chúng ta nghĩ rằng ông ấy sẽ chết. Với một bộ phim mang đề tài trộm cắp hay như phim này thì “hơi thở Tử Thần” chỉ là giả: tình trạng sức khỏe của Carl là một phần của kế hoạch, cũng như việc George dõi theo Julia.

Dark Night of the Soul: Literally a dark night as all the lights go out in Las Vegas, thanks to Don – and not only is the town in the dark, so are we. What is going on?

Đêm tối trong tâm hồn: Một đêm tối ở nghĩa đen thật sự khi mọi bóng đèn ở Las Vegas vụt tắt, nhờ vào Don. Và không chỉ có thành phố ấy chìm trong bóng tối, mà cả chúng ta cũng thế. Điều gì đang xảy ra?

Break into Three: When Brad calls Andy and lets him know the casino’s being robbed, we enter Act Three. Julia is now included in the plan. By going along, she guarantees the heist and lets us know she may be part of the prize. A and B stories cross nicely.

Bước vào Hồi Ba: Khi Brad gọi Andy và thông báo cho hắn biết sòng bạc đang bị cướp, chúng ta bước vào Hồi Ba. Julia bây giờ cũng được bao gồm trong kế hoạch. Bằng cách cho cô ấy tham gia cùng, Julia đảm bảo sác xuất thành công cho vụ cướp và cho chúng ta hiểu rằng, bản thân cô cũng là môt phần thưởng. Câu chuyện A và B giao nhau mỹ mãn.

Finale: Under Andy’s watchful eye, the gang disguised as SWAT cops exits the vault with the loot. In a final irony, Andy chooses money over Julia. By picking gold, he loses both. George is arrested and the guys take a last look at the hotel they robbed: phallic imagery erect once more in the fountain of the Bellagio.

Kết thúc: Dưới con mắt tinh ranh của Andy, nhóm đạo chích phải cải trang thành đội SWAT để đem chiến lợi phẩm ra khỏi “nấm mồ”. Và trong tình huống trớ trêu cuối cùng, Andy chọn tiền thay vì Julia. Bằng cách chọn tiền, hắn đã mất trắng cả hai thứ. George bị bắt còn những thành viên khác thì ngoái nhìn lại lần cuối tòa khách sạn mà họ đã vét kiệt của cải: hình ảnh ẩn dụ về chiếc dương vật một lần nữa lại phun trào tại đài nước Bellagio.

Final Image: Out of prison, George reunites with Julia. They now have two rings of gold –  and George is a man once more.

Hình ảnh cuối cùng: Mãn hạn tù, George đoàn tụ với Julia. Bây giờ, họ đã có hai chiếc nhẫn vàng và, một lần nữa, George được đáng mặt làm trai.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: