Save the Cat! Goes to the movies (13) Golden Fleece: Saving Private Ryan (1998)

SAVING PRIVATE RYAN (1998)

Be it an historic backdrop, such as war, or an imaginary one set a long time ago and far, far away, the “Epic Fleece” uses a vast canvas, a mission of daring, and a squad of heroes to tell its tale. At the end of many a journey in this sub-genre, what the journeyers find is something they did not expect. Nowhere is the terrible beauty of this lesson more in evidence than in director Steven Spielberg’s Saving Private Ryan.

Lấy bối cảnh lịch sử, chẳng hạn như chiến tranh, hoặc một bối cảnh giả tưởng từ cách đây rất lâu, ở một nơi xa thật xa, các bộ phim thuộc dạng “Lông cừu Sử thi” thường có những khung hình rộng lớn, một sứ mệnh táo bạo, và một đội những người hùng với chiến tích lừng lẫy. Tại kết thúc của một cuộc hành trình trong tiểu thể loại này, điều mà những nhà du hành tìm thấy là điều họ không hề mong đợi. Và chẳng có ví dụ nào rõ ràng cho trường hợp ấy hơn là bộ phim Saving Private Ryan của đạo diễn Steven Spielberg.

When the movie premiered, many talked about the violence of its D-Day opening. The bar was raised for portraying the ugly realism of the battlefront. Based on several accounts of the event by, among others, historian Stephen Ambrose (who served as a consultant for the film), and the oral histories of the soldiers themselves of the shocking, banal, and surreal moments of panicked combat, it was indeed something new for audiences. But at the heart of this story is much more: a lesson in how a soldier’s role may appear small, but is in fact a part of a greater whole.

Khi bộ phim được công chiếu, nhiều người đã nói về sự ác liệt của cuộc đổ bộ Normady lịch sử trong đoạn mở đầu phim. Mức độ bạo lực được đẩy cao để miêu tả sinh động cái hiện thực xấu xí tại chiến tuyến. Căn cứ vào rất nhiều bản miêu tả sự kiện, vào nhà sử học Stephen Ambrose (cố vấn lịch sử cho phim), và vào nhiều lời kể của chính các binh sĩ về những khoảnh khắc kinh hoàng, vô cảm, và lạ lùng giữa cuộc chiến, bộ phim đã thực sự đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Nhưng trọng tâm của câu chuyện này còn đáng lưu ý hơn thế: đó là bài học về thân phận người lính trong chiến tranh. Vai trò của anh ta trông có thể nhỏ, nhưng thực chất lại là phần quan trọng trong một bức tranh vĩ đại.

Tom Hanks stars as the unassuming leader of men with a mission. His team, like all typical Epic teams, is a mix of skills, temperaments, and experience in the field. They are assigned to retrieve a special soldier caught behind enemy lines. But at the end of the journey, a surprise: The one they were really sent to save… is us.

Tom Hanks vào vai một viên chỉ huy khiêm tốn dẫn dắt một tiểu đội thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm. Đội của anh, cũng giống như những nhóm người hùng cùng thể loại này, là một tập hợp của những cá nhân sở hữu các kỹ năng, tính cách, và kinh nghiệm khác nhau. Họ được chỉ định để cứu sống một người lính đặc biệt đã vướng lại sau phòng địch. Nhưng kết thúc của cuộc hành trình lại là một bất ngờ: người mà họ được cửu đi để giải cứu… chính là chúng ta.

GF Type: Epic Fleece

Thể loại GF: Lông cừu Sử thi

GF Cousins: The Guns of Navarone, The Dirty Dozen, The Professionals, Star Wars, Apocalypse Now, Glory, Three Kings, Master and Commander: The Far Side of the World, National Treasure, The Lord of the Rings

GF họ hàng: The Guns of Navarone, The Dirty Dozen, The Professional, Star Wars, Apocalypse Now, Glory, Ba vua, Master and Commander: The Far Side of the World, National Treasure, The Lord of the Rings

SAVING PRIVATE RYAN

Written by Robert Rodat – Kịch bản: Robert Rodat

Opening Image: A battlefield cemetery. An old man and his family. He served in World War Two and finds the gravesite of a fallen comrade. We will learn just who this brave man is by story’s end.

Hình ảnh mở đầu: Một nghĩa trang quân đội. Một ông lão bên cạnh gia đình mình. Ông từng phục vụ trong Thế chiến thứ hai và đang tìm bia mộ của những đồng đội đã hy sinh. Chúng ta sẽ biết được người đàn ông anh dũng này là ai vào kết thúc của bộ phim.

Set-Up: The opening gives way to flashback. D-Day. June 6, 1944. The landing at Omaha Beach is bloody. Captain John Miller (Tom Hanks) shows courage and saves lives as his unit helps secure the objective. This sequence sets up the world of hellish war and Tom’s leadership skills. Tom’s men are a highly functional team..

Xây dựng câu chuyện: Cảnh mở đầu dẫn lối cho hồi tưởng về cuộc đổ bộ Normandy vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Cuộc đổ bộ diễn ra đẫm máu tại bãi biển Omaha. Đại úy John Miller (Tom Hanks) đã cho thấy lòng dùng cảm và cứu được nhiều sinh mạng khi đơn vị của ông giúp chế ngự mục tiêu. Phân đoạn này hoàn thành vai trò định hình cho khán giả cái địa ngục mà chiến tranh mang lại và khả năng lãnh đạo của Tom. Còn lính của Tom là một tiểu đội tài năng.

Theme Stated: As the dead of the invasion are accounted for, one has special meaning. His last name is Ryan, one of four brothers – three now dead. Back at home, General George Marshall (Harve Presnell) cites a letter written by Abraham Lincoln and orders the fourth brother, lost in post-D-Day France, brought home. “That boy is alive. We are gonna send somebody to find him and we are going to get him the hell out of there.” One man counts. That’s our theme.

Chủ đề được nói đến: Trong những lý do dẫn đến thất bại của cuộc xâm lược này, có một lý do mang ý nghĩa đặc biệt. Đó chính là Ryan. Đứa con còn sống sót trong một gia đình bốn anh em – ba người kia đã hi sinh. Tại quê nhà, Tướng George Marshall (Harve Presnell) dẫn lời một bức thư của Abraham Lincoln và ra lệnh bằng mọi giá phải đem được Ryan đang mất tích ở Pháp về Mỹ. “Chàng trai đó còn sống” Chúng ta sẽ cử người đi tìm anh ta và chúng ta sẽ đưa anh ta ra khỏi địa ngục đó. Một mạng người vẫn là một mạng người. Đó chính là chủ đề của chúng ta.

Catalyst: Tom is given the mission and we now meet a new member of the squad, a wet-behind-the-ears translator, Corporal Upham (Jeremy Davies). Tom will be the leader, but Jeremy will act as the interpreter of both French and German – and of events.

Chất xúc tác: Tom được giao nhiệm vụ giải cứu và bây giờ chúng ta sẽ gặp thêm một thành viên mới trong đội của anh, chàng hạ sĩ hỉ mũi chưa sạch Upham (Jeremy Davies). Tom sẽ là chỉ huy, còn Jeremy đóng vai trò là người thông dịch giữa của cả hai thứ tiếng Pháp và Đức, và của cả sự kiện.

Debate: Should the squad go? Jeremy’s nervousness shows the nature and risks of the journey. Like us, he is a novice.

Mâu thuẫn: Tiểu đội có nên thực hiện nhiệm vụ không? Sự bồn chồn của Jeremy cho thấy tính chất và những rủi ro của cuộc hành trình trước mắt. Cũng giống như chúng ta, anh ấy là lính mới.

Break into Two: Tom accepts the mission and we meet the rest of squad: Sergeant Mike Horvath (Tom Sizemore), “the muscle,” enforces Tom’s orders. Pvt. Stanley Mellish (Adam Goldberg), “the conscience, ” has a special hatred of Nazis. Pvt. Daniel Jackson (Barry Pepper), “the soul,” possesses sniper skills enhanced by God. And Pvt. Richard Reiben (Edward Burns) is “the heart.” Each has a unique way of speaking, point of view, and experience to share. And we’re all guessing: Who’s gonna get it first?

Bước vào Hồi hai: Tom chấp nhận nhiệm vụ và chúng ta được gặp các thành viên còn lại: Trung uý Mike Horvath (Tom Sizemore), là “cơ bắp” của toàn đội, là người đảm bảo mệnh lệnh của Tom sẽ được thực thi. Binh nhì Stanley Mellish (Adam Goldberg), “lương tâm”, có lòng căm thù đặc biệt với Đức quốc xã. Binh nhì Daniel Jackson (Barry Pepper), “linh hồn”, sở hữu kỹ năng bắn tỉa phi thường. Và Binh nhì Richard Reiben (Edward Burns) là “trái tim”. Mỗi người đều có một cách độc đáo riêng để nói chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm và quan điểm. Và chúng ta thì bắt đầu đoán: Ai sẽ là người chết trước đây?

B Story: The B story is the question: Who is Captain Miller? Tom’s background is a mystery; apart from a shaky hand and a firm grip on leadership, little is known of him. Tying in to the “Theme Stated” idea of one man counts, Tom exemplifies the value of individual sacrifice for the benefit and protection of others.

Câu chuyện B: Câu chuyện B là một câu hỏi: Đại uý Miller là ai? Lai lịch của Tom là một bí ẩn; ngoài bàn tay run rẩy và khả năng lãnh đạo vững chắc, có rất ít thông tin về anh. Tương tự như quan điểm một mạng vẫn là một mạng, Tom minh họa cho giá trị của việc hi sinh bản thân vì lợi ích của người khác.

Fun and Games: Marching through the hedgerow country of France, coming upon the surprises and adventures of war, is the “promise of the premise.” We are on the road, each signpost ahead another chance for a revealing look at, and growth of, each character. It is a journey echoing that of Jason and other men of battle who strike out on a special mission. There is a lift the men have been given from surviving D-Day. No time to think about anything more than the next detail, so off they go. This is why we came to see this movie: to learn up close about men at war and its light and dark sides. As dangerous as battle is, there’s a sense we’re on a lark, an adventure. The friendship, easygoing patter, and even the secret language they share (FUBAR becomes one of the code words) – are all taken in through Jeremy’s POV.

Thú vui và trò chơi: Là cuộc hành quân xuyên qua vùng đồng quê nước Pháp, và đón đầu những bất ngờ và thách thức trong chiến tranh. Nó là “promise of the premise” của bộ phim. Chúng ta đang theo dõi đường đi của nhóm nhân vật, mỗi biển chỉ đường tiết lộ một góc nhìn, và sự trưởng thành, của mỗi người trong bọn họ. Đó là một cuộc hành trình tái hiện lại chuyến phiêu lưu ngày xưa mà Jason và những thủy thủ đoàn tàu Argonaut đã trải qua. Đối với những người lính vừa sống sót qua mặt trận Normandy thì họ chỉ dám nghĩ đến việc nhận nhiệm vụ và thực hiện nó. Đây là lý do vì sao chúng ta lại đến xem Saving Private Ryan: để hiểu thêm về mảng sáng, mảng tối, về số phận của người chiến sĩ trong chiến tranh. Tuy vẫn biết mặt trận là nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn luôn có cảm giác đi hành quân là một chuyến phiêu lưu thú vị. Tình đồng chí, cách ăn nói dễ dãi, và thậm chí cả ngôn ngữ bí mật mà họ chia sẻ (từ FUBAR trở thành một trong những mật mã giữa tiểu đội), tất cả đều được ghi nhận thông qua góc nhìn của Jeremy.

Midpoint: After a run-in with a French family, a shootout with a squad of Germans, and a midnight talk (A and B stories cross) that continues the debate over the importance of the individual, the squad seems to have come to an impasse when they find a downed glider and dozens of dead and wounded paratroopers. This marks one of the mistakes of the D-Day invasion, a screw-up where good men died needlessly and a typical “false defeat.” Most midpoints are a “false victory” where events peak. This is the opposite, a down, compounded when the squad searches through the dogtags of the dead and thinks they’ll never find Ryan. Then a soldier who lost his hearing says he knows Ryan’s location. Buoyed, the squad moves on.

Trọng điểm: Sau khi có một cuộc cự cãi với một gia đình người Pháp, một cuộc đấu súng với một nhóm quân Đức, và cuộc tranh luận lúc nửa đêm (nơi câu chuyện A và B giao nhau) về tầm quan trọng của cá nhân. Đội của Tom dường như đi đến bế tắc khi họ tìm thấy một tàu lượn bị bắn hạ và hàng tá xác lính nhảy dù đã chết và bị thương. Chi tiết này đánh dấu cho sai lầm trong cuộc tiến công đến Normandy, nơi nhiều người tốt đã hi sinh vô ích và là một “thất bại giả” điển hình. Hầu hết trọng điểm là một “chiến thắng giả” nơi mà các sự kiện đạt đến cao trào. Tương phản với nó là “thất bại giả” với sự sa sút tinh thần của những nhân vật chính. Ở trường đoạn “thất bại giả” này, đội của Tom lùng sục các thẻ bài đeo cổ trên xác chết và nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ tìm thấy Ryan. Sau đó, một người lính bị điếc nói rằng anh ta biết Ryan đang ở đâu. Như vớ được phao cứu hộ, họ tiếp tục lên đường.

Bad Guys Close In: This particular journey is marked by the steady disintegration of the team, both in number as they die one by one, and also by the doubts about the mission that chip away at camaraderie and faith. lnfighting grows when Tom decides to take the squad off course to knock out a German machine-gun nest. The men want to avoid the fight, but Tom insists. They lose another of their comrades though they capture a German prisoner. His fate is hotly debated amd the team is ready to mutiny. Tom stops the argument by sacrificing his identity, revealing he’s a schoolteacher and that they must band together. They agree, and let the Nazi go.

Kẻ xấu tiến gần: Cuộc hành trình đặc biệt này được đánh dấu bằng sự tan vỡ của tiểu đội, không chỉ trong số lượng khi từng người bọn họ hi sinh mà còn do những nghi ngờ về sứ mệnh được giao, lòng trung thành và tình bạn bị sứt mẻ. Sự đấu tranh nội bộ ngày càng gay gắt khi Tom quyết định dẫn cả đội đi quyết tử với một ổ súng máy của quân Đức. Những người khác muốn tránh cuộc chiến, nhưng Tom khăng khăng không bỏ cuộc. Họ đã mất thêm đồng đội mặc dù bắt được một tù binh người Đức. Số phận của tên tù bị đem ra tranh cãi kịch liệt và cả đội đã sẵn sàng chống đối lại với Tom. Tom đành dừng cuộc tranh cãi này bằng việc tiết lộ danh tính của mình, tiết lộ rằng anh chỉ là một giáo viên và họ phải đoàn kết lại với nhau. Họ đồng ý, và thả cho tên Đức Quốc xã đi.

All ls Lost: The squad finally finds Private Ryan – blonde, blue-eyed Matt Damon. The surprise comes when Matt refuses to go home. Matt doesn’t want to leave his own team in the lurch, and the “road apple” is: death of the mission.

Hoàn toàn thất bại: Cuối cùng, họ cũng tìm được binh nhì Ryan, đó là nam diễn viên Matt Damon tóc vàng, mắt xanh. Thật bất ngờ khi Matt từ chối trở về nhà. Matt không muốn bỏ đồng đội của mình trong lúc hỗn loạn, và “road apple” là: nhiệm vụ thất bại.

Dark Night of the Soul: With Matt refusing to be saved, Tom and the survivors of the trek to find him wonder what to do.

Đêm tối của tâm hồn: Với việc Matt từ chối được giải cứu, Tom và những người sống sót của chuyến đi tự hỏi phải làm gì đây.

Break into Three: Tom decides to dig in and defend the bridge where Matt and his squad wait for a Nazi attack. A and B stories cross as Tom chooses individual sacrifice for the larger goal of saving others and bringing the war to an end as soon as possible.

Bước vào Hồi ba: Tom quyết định tham gia bảo vệ cây cầu nơi Matt và đội của anh nằm chờ cuộc tấn công của Đức Quốc xã. Câu chuyện A và B giao nhau khi Tom lựa chọn hy sinh bản thân cho mục đích lớn hơn là cứu sống những người khác và chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt.

Finale: The big battle as Tom and Matt and the rest defend the bridge. In a final irony, the Nazi soldier they freed returns to kill. Man by man, many die – including Tom. But one survives.

Kết thúc: Một trận đánh lớn diễn ra khi Tom và Matt cùng những người khác bảo vệ cây cầu. Trong một tình huống mỉa mai cuối cùng, tên lính Đức Quốc Xã được phóng thích đã quay lại để giết họ. Từng người một, rất nhiều người đã chết bao gồm cả Tom. Nhưng vẫn còn một người sống sót.

Final Image: Back at the gravesite, a bookend. All along we’ve had the feeling (I did anyway) that the old man at the gravesite was Tom Hanks. We now see it’s Matt Damon. Private Ryan survived. He was given his life back by the soldiers who rescued him. We realize that Private Ryan is us. Just as Tom’s “team” saved Private Ryan on the battlefield, Tom – and men like him – saved us at home. And we must thank them for their sacrifice. It’s a powerful coda and a heartfelt salute to those who serve.

Hình ảnh cuối cùng: Quay lại cảnh nghĩa trang ở đầu phim. Tất cả chúng ta đã cùng có cảm giác (ít nhất thì tôi cũng có) rằng ông lão tại nghĩa trang là Tom Hanks. Giờ đây chúng ta nhìn thấy đó là Matt Damon. Binh nhì Ryan vẫn còn sống. Anh đã được trao tặng lại cuộc sống của mình bởi những người lính đã giải cứu anh. Chúng ta nhận ra rằng bình nhì Ryan là chúng ta. Cũng như khi đội của của Tom giải cứu bình nhì Ryan trên chiến trường, Tom và những con người như anh, đã cứu chúng ta ở quê hương. Và chúng ta phải biết ơn vì sự hy sinh của họ. Đó là một cái kết cảm động và phút ngả mũ thành kính dành cho những người đã phụng sự vì tổ quốc.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: