Save the Cat! Goes to the movies (12) Golden Fleece: Planes, Trains and Automobiles (1987)

PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES (1987)

Between creating teen touchstones like The Breakfast Club and kid classics like Home Alone, writer-director John Hughes made one for adults. And though the hi-jinks of this “Buddy Fleece” are light, the quest Steve Martin is on is one of the most meaningful; to go home. Two days before Thanksgiving, Steve must get from New York to Chicago, and the only thing in his way is a snarled transportation system and John Candy.

Trong lúc thực hiện những bộ phim đầy dấu ấn dành cho tuổi teen như The Breakfast Club và những tác phẩm kinh điển dành cho trẻ em như Home Alone, thì đạo diễn kiêm biên kịch John Hughes cũng đã tạo nên thành quả tương tự cho một bộ phim người lớn. Và mặc dù tình huống gây cười của thể loại phim “Lông Cừu Bạn Bè” này khá nhẹ nhàng, hành trình của Steve Martin lại là một trong những hành trình có ý nghĩa nhất: trở về nhà. Hai ngày trước Lễ Tạ ơn,  Steve phải đi từ New York tới Chicago, và điều duy nhất cản đường anh là một hệ thống giao thông tắc nghẽn và John Candy.

As a frozen-in-time moment before the handy use of cell phones and the Internet, Chicagoan Hughes paints an enduring portrait of mid-America. He dips again into icons like the wood-pane1ed lime green rent-a-car (from his first script, National Lampoon’s Vacation), chipper airport employees discussing the little marshmallows in the Thanksgiving “Ambrosia,” and the strange lives of desperate men.

Trong cái khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng trước khi điện thoại di động và Internet trở nên hữu dụng, Hughes đã vẽ nên một bức tranh khó phai về thời kỳ tiền truyền thông đại chúng ở Mỹ . Ông quay trở lại với những nét đặc trưng của giai đoạn ấy như các tấm bảng gỗ màu xanh nõn chuối mang dòng chữ “ cho thuê xe “  (xuất hiện trong kịch bản đầu tay của ông, National Lampoon’s Vacation ) , các nhân viên sân bay sôi nổi bàn tán về thứ kẹo dẻo họ sẽ dung như “sơn hào hải vị” trong Lễ Tạ Ơn, và các mảnh đời lạ kỳ của những người đàn ông đang vào khủng hoảng tuổi trung niên.

As marketing man Neal Page, Steve is out of touch with this America at the start. His dainty shoes, lush cashmere coat, and snappy fedora will be taken away and replaced with a general store deerstalker and boots. With a chill in the air, and frost on the ground urging him home for the holidays, Steve will discover how much of his family life he’s taken for granted. And as his guide, John Candy will offer an even bigger lesson: the importance of one stranger helping another.

Trong vai nhân viên marketing Neal Page, Steve không kết nối được với nước Mỹ lúc bấy giờ ngay từ khởi đầu của bộ phim. Đôi giầy bóng bẩy, chiếc áo khoác lông sang trọng và chiếc mũ phớt hợp mốt của anh ta sẽ bị lấy đi và thay thế bằng đôi giầy ống và chiếc mũ thợ săn ở tiệm tạp hóa. Với bầu không khí giá lạnh, và lớp đất đã hóa băng đang thôi thúc anh trở về nhà để nghỉ lễ, Steve sẽ phát hiện ra mình đã xem thường gia đình đến dường nào. Và dưới vai trò người dẫn đường cho Steve, John Candy dạy cho anh một bài học thậm chí còn ý nghĩa hơn: tầm quan trọng của việc giúp đỡ người xa lạ.

GF Type: Buddy Fleece

Thể loại GF: Lông Cừu Bạn Bè.

GF Cousins: Easy Rider; National Lampoon’s Vacation; Stranger than Paradise; Fandango; Thelma & Louise; Finding Nemo; Road Trip; O Brother, Where Art Thou?; Little Miss Sunshine; Wild Hogs

Phim GF cùng thể loại: Easy Rider; National Lampoon’s Vacation; Stranger than Paradise; Fandango; Thelma & Louise; Finding Nemo; Road Trip; O Brother, Where Art Thou?; Little Miss Sunshine; Wild Hogs .

PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES

Written by John Hughes – Kịch bản: John Hughes

Opening Image: A NYC skyscraper, with the sounds of train whistles, bus motors, and jet engines. “Two days before Thanksgiving” reads the legend. Neal Page (Steve Martin) is in a meeting, waiting for the client to okay his campaign.

Hình ảnh mở đầu: Một tòa cao ốc chọc trời ở thành phố New York, với âm thanh của những tiếng còi tàu, tiếng động cơ xe buýt , và động cơ máy bay phản lực. “Hai ngày trước Lễ Tạ ơn”  là lời chú thích. Neal Page (Steve Martin) đang trong một cuộc họp , chờ đợi khách hàng đồng ý với chiến lược kinh doanh của mình.

Set-Up: Steve has tickets for the flight to Chicago. A co-worker warns: “You’ll never make it.” Will he? Competition in traveling starts when Steve tries to hail a cab. His foe: Six Degrees of Kevin Bacon. Steve loses, thanks to nearly breaking his neck when he trips over a trunk. “You’re messing with the wrong guy,” Steve yells. We briefly see the trunk’s owner, John Candy. When Steve gets to JFK, his flight’s delayed. Steve calls home where his wife and kids are waiting. By minute 10, we’ve met everyone in the A story.

Xây dựng câu chuyện: Steve có vé cho chuyến bay đến Chicago. Một người đồng nghiệp cảnh báo rằng: “Còn khuya mới về được nhà”. Anh ta sẽ không về được? Cuộc tranh giành bắt đầu khi Steve cố cướp taxi từ  đối thủ của anh: Kevin Bacon. Steve thất bại, chỉ vì vấp phải một chiếc vali khiến anh suýt bị gãy cổ. “Mày đụng phải nhầm người rồi đấy”, Steve hét lên. Chúng ta nhanh chóng biết được chủ nhận thực sự của chiếc va li đó, John Candy. Khi Steve tới sân bay JFK, chuyến bay của anh bị hoãn. Steve gọi điện về nhà. Vợ và các con của anh đang đợi Steve về. Trong vòng 10 phút đồng hồ,  chúng ta đã vừa gặp mặt tất cả những nhân vật trong câu chuyện A.

Catalyst: Steve is bumped from first class and forced to sit in coach right next to you-know-who. John is Del Griffith, shower curtainring salesman and boor. The flight begins and Steve is beset by John’s foot odor (“My dogs are really barking today!”) and dull stories. Late in the flight, the wiser John turns to Steve and tells him: “We’re not landing in Chicago.” O’Hare is snowed in. Their flight is diverted.

Chất xúc tác: Steve bị đẩy khỏi khoang hạng nhất và bị buộc phải ngồi chung với người-mà-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đấy, John Candy. John là một doanh nhân bán rèm tắm cục mịch. Chuyến bay bắt đầu và Steve bị bủa vây bởi mùi hôi chân của John và những chuyện kể tầm phào của anh. Đến cuối chuyến bay, John hoạt bát quay sang Steve và bảo: “Chúng ta sẽ không hạ cánh ở Chicago.” Sân bay O’Hare đang bị ngập tuyết. Chuyến bay phải chuyển hướng.

Theme Stated: In Wichita, Steve calls home again. His wife is irritated, and a tad suspicious. John sees Steve react. John tells Steve his motto: “Like your work, love your wife.” Home is a place Steve needs to get to out of duty, but his lesson will be learning to appreciate it – and our theme.

Chủ đề được nói đến: Ở Wichita, Steve gọi điện về nhà một lần nữa. Vợ anh đang phát cáu, và tỏ vẻ nghi ngờ. John thấy Steve phản ứng. John nói cho Steve biết châm ngôn của mình: “Hãy yêu vợ mình như yêu chính công việc của mình.” Mái nhà là nơi Steve không muốn nói đến chuyện trách nhiệm, nhưng bài học anh sẽ học lại là việc chấp nhận trách nhiệm đó – và đó cũng chủ đề của chúng ta.

Debate: What will Steve do now? John offers to find Steve lodging for the night. Should Steve join him? That is the question.

Mâu thuẫn: Steve sẽ làm gì bây giờ? John tỏ ý muốn tìm cho Steve một nhà nghỉ qua đêm. Steve có nên ở cùng với anh ta hay không? Đó quả là một điều đáng nghi vấn.

Break into Two: Steve and John ride with Wolf, whose “Taxiola” is part jukebox and part opium den. Steve has entered the “upside-down world” of Del Griffith and he won’t be the same again. When they arrive at the motel, John is welcomed by the owner – as he will be all along the road. John is crass but lovable. Steve, uptight and effete. What better way to find out how effete than by forcing Steve to share a small room and an even smaller bed with John? Messy shower, reading in bed, cracking knuckles, draining sinuses – all lead to a fight. Steve lists his complaints about John; John listens and takes it.

Bước vào Hồi Hai: Steve và John đi nhờ Wolf, một gã tài xế có chiếc xe với một nửa là máy hát tự động và một nửa là động thuốc phiện. Steve đã xâm nhập vào “thế giới đảo lộn” của John Candy và anh ta sẽ mãi mãi thay đổi. Khi họ tới nhà nghỉ, John được chào đón bởi chủ khách sạn – cũng như mọi nẻo trên đường đi. John hời hợt nhưng là người đáng mến. Steve, khó chịu và mệt mỏi. Còn cách nào chứng minh hoàn cảnh mỏi mệt của Steve khi anh phải chia sẻ một căn phòng nhỏ và thậm chí một chiếc giường còn nhỏ hơn với John? Vương vãi trong buồng tắm, đọc sách trên giường, bẻ khớp chân khớp tay, hỉ mũi – tất cả tật xấu của John làm Steve phải lên tiếng. Steve liệt kê ra một loạt những điều anh phàn nàn về John, còn John lắng nghe và tiếp thu.

B Story: The “love story” is between these two men. We will also begin to hear the mystery of John’s wife, for John has his own arc that Steve will help him with. “I like me. My wife likes me,” John claims during their fight. He also carries her picture.

Câu chuyện B: Câu chuyện “tình” giữa hai người đàn ông. Người xem cũng bắt đầu biết về cô vợ bí ẩn của John. John có một câu chuyện riêng cho mình và sẽ giúp anh ấy hoàn chỉnh nó. “Tôi thích tôi. Vì vợ tôi thích tôi.”  John khẳng định khi anh và Steve tranh cãi. John còn mang theo cả ảnh của vợ mình.

Fun and Games: Cheery music announces Fun and Games. “I’m Back in Baby’s Arms” is heard as the men wake, cuddled together, John’s hand between two pillows. “Those aren’t pillows!” Steve cries and they leap out of bed. John suggests that the only way to get to Chicago is by train, and now the “promise of the premise” is unveiled: By any means possible, using all manner of transport, and paid for by credit card, they will reach Chicago. After a ride from a strange pal of John’s, the two board the Amtrak. Soon they pass scenes of America and families heading home for the holidays, moments marketing man Steve needs to experience. When the train breaks down, the two board a bus where snob Steve tries to lead passengers in a rousing chorus of “Three Coins in the Fountain” until John gets them really singing with the “Theme from The Flintstones.”

Thú vui và Trò chơi: Tiếng nhạc hân hoan cất lên như báo hiệu về trường đoạn Thú Vui và Trò Chơi. Bản nhạc “I’m Back in Baby’s Arms” được phát ra khi hai người đàn ông tỉnh dậy. Họ đang ôm ắp nhau, tay của John vòng qua gối, “ Nhưng đó không phải là cái gối!” Steve hét toáng và họ nhảy ra khỏi giường . John đề xuất rằng cách duy nhất tới Chicago chỉ có thể là tàu hỏa, Và bây giờ, “promise of the premise” đã được tiết lộ: bằng mọi biện pháp, sử dụng mọi phương tiện giao thông, và chi trả bằng thẻ tín dụng, họ sẽ tới được Chicago . Sau chuyến đi nhờ với một người bạn lạ mặt của John, họ đón chuyến tàu Amtrak. Ít lâu sau đó, chuyến tàu chạy ngang những khung cảnh sum vầy gia đình ở nhiều nơi trên nước Mỹ, đó là những giây phút mà nhân viên marketing Steve cần phải trải nghiệm. Khi đoàn tàu gặp sự cố, bộ đôi lại tiếp tục bắt xe buýt . Trên chuyến xe, Steve hợm hĩnh cố gắng chỉ đạo cho các hành khách lầm bầm bài “Three Coins in the Fountain” cho tới khi John khiến họ thực sự cùng hát bản “ Theme from The Flintstones.”

Midpoint: Steve’s been trying to dump John. At a diner, after the “false victory” of John selling his shower curtain rings to raise cash for food, Steve suggests they split up. A and B stories cross as John mentions he’s been away from home, and his wife, for too long. Now without John, Steve doesn’t do so well, and after his airport rental car turns up missing, he loses his cool. His expensive shoes are ruined, his hat blows away; he’s being stripped bit by bit of his dignity. Steve confronts the marvelous Edie McClurg as the perky rent-a-car gal, and drops the f-bomb an estimated 18 times in two minutes. Desperate, Steve is about to hire a cab when John pulls up in the rent-a-car that was Steve’s.

Trọng điểm: Steve vẫn luôn cố gắng để bỏ lại John. Tại bữa tối, sau “thắng lợi giả” khi John bán được móc rèm tắm để có tiền ăn, Steve đề nghị họ nên chia tay. Câu chuyện A và B giao nhau khi John nói rằng anh đã xa gia đình mình, và vợ của anh, quá lâu. Và bây giờ khi không có John, Steve làm việc gì cũng thiếu suôn sẻ. Sau khi chiếc xe anh thuê tại sân bay không cánh mà bay, Steve mất bình tĩnh. Đôi giày đắt tiền của anh đã tan tành, chiếc mũ của anh thì bị gió thổi bay; Vật chất và tinh thần của Steve càng lúc càng bị “lột sạch” bởi lòng tự trọng của bản thân. Steve chạm trán với Edie McClurg – một cô ả cho thuê xe vênh váo, và cách hai phút lại nói tục 18 lần! Tuyệt vọng, Steve toan gọi taxi thì John xuất hiện với chiếc xe mà Steve đã mất.

Bad Guys Close In: As they drive home, the insults now go both ways as John lists Stevels faults. John knows who he is. Steve does not. And the conflict is starting to eat at both men. They can’t wait for this trip to be over.

Kẻ xấu tiến gần: Khi họ lái xe về nhà, cuộc cãi vã đã trở nên nghiêm trọng khi nó bắt đầu diễn ra từ cả hai phía. John liệt kệ những lỗi lầm của Steve. John biết rõ anh ta là ai. Còn Steve thì không. Và sự xung đột ăn tươi nuốt sống hai người đàn. Họ không thể chờ cho chuyến đi này kết thúc.

All Is Lost: When John almost gets into a wreck and then heads the wrong way on the highway, both have a near-death experience. Until now it’s been difficult, but not dangerous. In the “whiff of death” moment right before they cheat the reaper, Steve turns and imagines John as a cackling Devil. Some post-accident bonding ends when the car catches fire and Stege laughs… until he learns John used his credit card to rent it.

Tất cả đều mất: Khi John suýt làm hỏng xe và đi lạc đường trên xa lộ, cả hai đã có một tai nạn sinh tử. Từ đầu chuyến đi đến giờ, mọi thứ đều khó khăn, nhưng chưa đến mức nguy hiểm như thế này. Trong cái khoảnh khắc “hơi thở Tử Thần”, ngay trước lúc họ lừa được Thần chết, Steve quay sang và tưởng tượng John là một tên quỷ sứ nham nhở. Quan hệ giữa hai nhân vật thật sự chấm dứt khi chiếc xe phát nổ và Steve cười trừ… để rồi nhận ra chính John đã dung thẻ tín dụng của anh để thuê chiếc xe ấy.

Dark Night of the Soul: Hating each other, they check in to the El Rancho Motel. Steve takes the room and leaves John out in the cold. John laments his suffocating personality and Steve ponders the mystery of why he hooked up with John in the first place. Finally, he relents and lets John in. A and B stories cross again as the two men drink mini—bar cocktails and toast their wives.

Đêm tối trong tâm hồn: Vừa oán ghét nhau, cả hai vừa đăng ký phòng trọ tại khách sạn El Rancho. Steve nhận phòng và để mặc John ở ngoài trong giá lạnh. John than vãn, kể lể về tính cách dở hơi của mình còn Steve trầm tư suy nghĩ về bí ẩn tại sao anh lại bén duyên với John ngay từ vạch xuất phát. Cuối cùng, anh mủi lòng và để John vào phòng. Câu chuyện A và B lại giao nhau một lần nữa khi hai người bạn cùng uống những ly cocktail tại quán bar mini và nầng cốc vì những người vợ của mình .

Break into Three: Having learned from each other and bonded as a team, the two men escape for the final part of their trip. In a great moment of Synthesis, they finally find a song they can sing together: “Blue Moon Of Kentucky.” Though their car is impounded, they make the last leg in the back of a truck.

Bước vào giai Hồi Ba: Học hỏi được nhiều điều từ nhau và đồng lòng như một đội, hai người đàn ông tiếp tục hoàn thành nốt phần cuối của chuyến hành trình. Trong một khoảnh khắc Synthesis tuyệt vời, cuối cùng, cả hai cũng tìm ra một bài hát để có thể hát cùng nhau: “Blue Moon Of Kentucky”. Mặc dù xe của họ đã bị đưa vào bãi giam xe, Steve và John vẫn đi tiếp chặng cuối sau lưng một chiếc xe tải.

Finale: On the train platform in Chicago, they bid goodbye. “I’m a little wiser,” Steve admits. On the final El ride, while reviewing the trip, the lesson of the B story kicks Steve into a revelation: The wife John talks about so much is dead. Going back to save John, Steve shows how much he’s grown.

Cảnh cuối: Tại sân ga xe lửa ở Chicago, họ nói lời chào tạm biệt. “Tôi khôn ngoan hơn anh một chút” Steve thừa nhận . Trong chuyến đi cuối cùng về nhà, trong khi nghĩ lại toàn bộ hành trình vừa qua, bài học của câu chuyện B đã khiến Steve phát hiện ra một điều: người vợ mà John kể đã chết từ lâu. Quay trở lại để cứu vãn đời John, Steve cho thấy anh thực sự đã trưởng thành qua chuyến đi.

Final Image: Steve and John haul John’s trunk to Steve’s door. Home for Thanksgiving, Steve introduces John to his wife, who smiles warmly. John is now part of Steve’s family.

Hình ảnh cuối cùng: Steve và John kéo lê chiếc va li của John tới nhà Steve. Trở về trong dịp Lễ Tạ Ơn, Steve giới thiệu John với vợ mình, cô nở nụ cười ấm áp. Bây giờ, John đã là một thành viên của gia đình Steve.

John Hughes
Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: