Save the Cat! Goes to the movies (11) Golden Fleece: The Bad News Bears (1976)

THE BAD NEWS BEARS (1976)

Some movies are icons. Die Hard is one. Jaws another. And The Bad News Bears certainly qualifies. Not only is it a great example oF the “Sports Fleece,” it spawned a series of movies that can be pitched with the phrase: “lt’s Bad News Bears with ____” in which the blank can be any sport (e.g., hockey in The Mighty Ducks, bobsledding in Cool Runnings). Of many “Sports Fleece” films that show a quest for athletic gold, The Bad News Bears is the champ.

Có những bộ phim được xem là biểu tượng của điện ảnh. Die Hard là một ví dụ. Jaws là một ví dụ khác. Và The Bad News Bears đương nhiên hội đủ điều kiện. Không chỉ vì nó là một ví dụ tuyệt vời cho thể loại “Lông Cừu Thể Thao”, mà nó còn đẻ ra một loạt phim có thể được giới thiệu bằng câu: “Đó là Bad News Bears với___” mà chỗ trống ấy có thể là bất kì môn thể thao nào (ví dụ, môn khúc côn cầu trong The Mighty Ducks, môn trượt xe trên tuyết trong Cool Runnings). Và nếu một bộ phim “Lông Cừu Thể Thao” muốn nhắm đến huy chương vàng thì The Bad New Bears là nhà vô địch.

As this story’s down-and-out Jason, an ex-Greek hero with sciatica and a hangover, Walter Matthau is superb; it is to my mind one of his better roles in a long, distinguished career. And with the Bears, that foul-mouthed group of pint-sized Argonauts, director Michael Ritchie treats us to some of the finest sketches of pre-teen suburban dysfunction ever put on film.

Dưới hình tượng một “Jason” sa cơ lỡ vận, khốn khổ vì chứng đau thần kinh tọa và tối ngày say xỉn, thì diễn xuất của Walter Matthau là siêu phàm; vai diễn ấy, theo ý tôi, là một trong những vai hay nhất của sự nghiệp điện ảnh dài và nổi trội mà ông đạt được. Còn nói về đội Bears, một nhóm thành viên “tàu Argonaut” ồn ào và lùn tịt, thì phải khen sự lựa chọn khéo léo của đạo diễn Micheal Ritchie. Ông đã phác họa thành công hình ảnh các bạn thiếu niên ngoại ô đang tuổi trưởng thành.

To compete for the Little League trophy, Walter and the gang must fight over-involved parents, small minds, and big time Cyclopes, including Vic Morrow as the opposing coach – whom I still have nightmares about! And yet the quest these no-names are on is as noble and real as any ancient mythmaker ever put to papyrus: the search for dignity. In the end, the Bears will learn it’s not the trophy, it’s the journey that makes us heroes. Walter and his peewee players will discover that love and friendship of the team trumps gold every time.

Để tranh đua cho chiếc cúp ở mùa giải Little League, Walter và các học trò phải chiến đấu chống lại những bậc phụ huynh thái quá, những kẻ có đầu óc nhỏ hẹp, và đội Cyclopes dữ dằn, bao gồm cả Vic Morrow trong vai huấn luyện viên phe đối kháng – người mà tôi vẫn thấy ác mộng cho đến giờ! Ấy thế mà nhiệm vụ những nhân vật không tên này thực hiện chẳng hề kém cao quý và kém chân thật hơn hành trình huyền thoại ngày nào được ghi trên giấy cói Hi Lạp: cuộc truy tìm phẩm cách. Kết thúc phim, đội Bears sẽ học được rằng chiếc cúp không quan trọng, chính con đường họ đã đi biến họ thành những người hùng. Walter và các vận động viên tí hon của ông sẽ khám phá ra chính tình yêu và tình bạn của toàn đội mới là huy chương vàng thật sự.

GF Type: Sports Fleece

Dạng GF: Lông Cừu Thể Thao

GF Cousins: The Longest Yard, Slap Shot, Rocky, Major League, Hoosiers, A League of Their Own, Cool Runnings, The Mighty Ducks, Remember the Titans, Dodgeball: A True Underdog Story

Các GF họ hàng: The Longest Yard, Slap Shot, Rocky, Major League, Hoosiers, A League of Their Own, Cool Runnings, The Mighty Ducks, Remember the Titans, Dodgeball: A True Underdog Story

THE BAD NEWS BEARS

Screenplay by Bill Lancaster – Kịch bản: Bill Lancaster

Opening Image: A baseball field watered in preparation for the new season. Morris Buttermaker (Walter Matthau) arrives in a beat-up Cadillac. Walter looks tired; he grabs a beer and spikes it with some-thing stronger, as Kelly Leak (Jackie Earle Haley) watches. Jackie Earle will be key later, but for now he’s a stranger who lights Walterl’s cigar. A child shall lead them – or at least have a handy Zippo.

Hình ảnh mở đầu: Một sân bóng chày được tưới nước để chuẩn bị cho mùa giải mới. Morris Buttermaker (Walter Matthau) xuất hiện trên một chiếc Cadillac cũ kỹ. Walter trông rất mệt mỏi; ông lấy bia trộn với một thứ thức uống nặng cồn hơn trong lúc Kelly Leak (Jackie Earle Haley) đứng nhìn. Jakie Earle sẽ là nhân vật quan trọng về sau, nhưng bây giờ cậu chỉ là một người lạ mặt châm lửa xì gà cho Walter.

Theme Stated: Walter meets with the parent hiring him to coach the team. A politician, the man says: “I think we’re doing a really fine thing.” Are we? We`ll find out.

Chủ đề được nói đến: Walter gặp những người phụ huynh đã thuê anh huấn luyện viên cho đội bóng nhỏ. Một ông bố làm chính trị gia phát biểu: “Tôi nghĩ là chúng ra đang có những bước tiến tốt.” Thật không? Rồi chúng ta sẽ biết thôi.

Set-Up: The team Walter is guiding has sued to be included. As their coach, Walter gets the brunt of the disdain from the parents who run the league. Of these, Roy Turner (Vic Morrow) is the draconian Yankees’ head, and Joyce Van Patten is the power-mad “Cleveland.” Walter is tossed the rule book and meets his team. They are a collection of misfits, each with a peculiar “Limp and Eyepatch,” each less talented than the last – and each with an unusual “skill” Walter doesn’t have. Tanner is “the mouth” whose racial epithets are hair-curling; Engleberg is “the gut” who can’t stop eating; Ogilvie is “the brain” who knows baseball statistics but can’t play for beans; and Lupus is “the heart” who – though a “booger eating spaz” according to Tanner – will be worth protecting.

Xây dựng câu chuyện: Đội bóng mà Walter đang dẫn dắt nằm trên rất nhiều bất lợi. Dưới cương vị một huấn luyện viên, Walter phải chịu đựng sự miệt thì từ các bậc phụ huynh điều hành mùa giải. Trong số họ là Roy Tunner (Vic Morrow), một tay Yankee tàn bạo, và Joyce Van Patten, một kẻ chuyên quyền. Walter ném quyển sách luật và gặp đội bóng của ông. Đó là một tập hợp của những đứa trẻ lạc lõng, mỗi đứa với một “cặp nạn và miếng bịt mắt” riêng, đứa sau lại dở hơn đứa trước – và mỗi đứa sở hữu một “kỹ năng” khác thường mà Walter không có. Tanner là “cái miệng” với đặc điểm nhận dạng là một mái tóc xoăn tít; Engleberg là “cái gan” không thể ngừng ăn; Ogilvie là “bộ não” am hiểu chiến thuật bong chày nhưng khả năng thực tiễn thì vô cùng thiếu sót; và Lupus là “trái tim” – mặc dù theo lời của Tanner cậu ta còn là một người “ăn cứt mũi” – đáng để toàn đội bảo vệ.

Catalyst: The season starts. At the league kick off dinner at the local Pizza Hut, Walter is told he better get on the stick. He needs to get the kids’ uniforms. Walter rues the day he agreed to take the job, but now it’s too late to turn back.

Chất xúc tác: Mùa giải bắt đầu. Tại bữa tối kỷ niệm sự kiện này ở cửa hàng Pizza Hut địa phương, Walter chấn chỉnh là tinh thần của bản thân. Ông cần phải đặt đồng phục cho lũ trẻ. Sau đó, Walter bắt đầu hối hận cái ngày mà ông đồng ý nhận công việc. Nhưng bây giờ đã quá muộn để có thể quay đầu lại.

Debate: Or is it? Walter half-heartedly “coaches” the team, but mostly he drinks and has the boys cleaning pools for him. On opening day the results are clear: The Bears’ game against the Yankees is a disaster. Yankees, coach Vic emerges as the bad guy and dark opposite of Walter. In the overall scheme of things, it’s just a game. but the tragic look on Walter’s face while the Bears are embarrassed reveals more. As a metaphor for his life, the loss is a reflection of longtime failure. The humiliation is so bad, one of his team, a Hank Aaron wannabe, Ahmad, runs off the field, strips out of his uniform, and climbs a tall tree (ironically, the exact same reaction I had the day Stop! Or My Mom Will Shoot came out).

Mâu thuẫn: Hay là có thể quay đầu lại? Walter không toàn tâm huấn luyện đội bóng.  Hầu hết thời gian, ông dùng để chè chén và bắt các đứa trẻ lau dọn bể bơi cho mình. Vào trận mở màn, kết quả đã rõ: trận đấu mà đội Bears gặp phải đội Yankees là một thảm họa. Huấn luyện viên Vic càng lúc càng lộ rõ vai trò của ông là một người xấu và là hình ảnh đối lập đen tối của Walter. Nhìn chung, nó đơn giản chỉ là một trận đấu tồi. Nhưng vẻ bi thương trên gương mặt của Walter khi đội Bears bị làm nhục đã cho thấy nhiều uẩn khúc đằng sau sự việc ấy. Thất bại này như phép ẩn dụ cho cuộc đời đầy ê chề của ông. Sự sỉ nhục nặng nề đến mức, Ahmad, một thành viên trong đội, một cậu bé với ước mơ trở thành Hank Aaron, đã chạy khỏi sân, cởi đồng phục, và trèo lên cây (trớ trêu thay, đó cũng là hành động tương tự mà tôi đã làm vào cái ngày bộ phim Stop! Or My Mom Will Shoot ra mắt).

Break into Two: In the aftermath of the game, Walter realizes what he’s done, but does he have the guts to take responsibility? He’s given an out when he’s “fired,” but he won’t give up. This “quitting thing” is a hard habit to break, he tells the boys, then yells at them. Walter is coming alive.

Bước vào Hồi Hai: Sau trận đấu, Walter nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng liệu ông ấy có gan chịu trách nhiệm hay không? Walter bị tước mất cơ hội ấy khi bị “đuổi việc”, nhưng ông chẳng chịu bỏ cuộc. “Bỏ cuộc” là cái tật khó sửa, ông nói với lũ trẻ, rồi hét vào mặt chúng. Walter đang sống lại.

B Story: We meet Amanda Whurlitzer (Tatum O’Neal). The long lost girl phenom with the great curve ball is selling maps to the star’s homes. She is the daughter of a woman Walter used to date and clearly hurt by his departure. Whiskey-voiced Tatum is poised between childhood and young ladyhood, but Walter needs her, and offers Tatum a bribe to get her to join the boys.

Câu chuyện B: Chúng ta gặp gỡ Amanda Whurlitzer (Tatum O’Neal). Một cô gái từng là hiện tượng trong thời gian dài với những cú bóng vòng tuyệt đẹp. Cô bé là con gái của người phụ nữ mà Walter đã từng hẹn hò và vô cùng đau lòng khi ông bỏ bà ra đi. Tatum đang có nhiều tâm sự ở tuổi dậy thì, nhưng dù có thấy việc đó phiền hà hay không, Walter vẫn cần cô bé. Và ông đã lấy lòng Tatum nhằm dẫn dụ cô vào đội bóng.

Fun and Games: As the quest unfolds, we see how difficult the Bears’ challenge will be. The “fun” is in watching them come together as a team. If there were ever underdogs worth rooting for, these are them. They become the “Bad News Bears.” As Tatum joins the misfits, the “upside-down version of the world” now includes girls. And when Walter recruits Jackie Earle, we know they’re going to get somewhere. He may be a juvenile delinquent, but he’s the best athlete in town. The team bonds further when Lupus is bullied and Tanner defends him. Being a Bear, even if a “booger-eating spaz,” now trumps everything. The Bears start to show promise; the “road” is now open and the “prize” may be attainable.

Thú vui và trò chơi: Khi nhiệm vụ được đưa ra, chúng ta thấy những khó khăn mà đội Bear phải đối mặt. “Thú vui” ở đây là việc thấy họ cùng phát triển như một đội bóng đoàn kết. Nếu có bất cứ nhân vật yếu thế nào xứng đáng để cổ vũ, thì đấy chính là những con người này. Họ trở thành những “Bad New Bears” thật sự. Khi Tatum gia nhập đội bóng, “thế giới đảo ngược” bây giờ đã có them phái nữ. Và khi Walter chiêu mộ Jakie Earle, chúng ta biết rằng họ sẽ đạt được thành tích gì đó.  Jackie có thể là một thanh thiếu niên lêu lỏng, nhưng cậu cũng là vận động viên giỏi nhất trong khu vực. Mối quan hệ trong đội càng khăng khít hơn khi Lupus bị bắt nạt và Tanner bảo vệ cho cậu ấy. Là một thành viên của Bears, thậm chí ngay cả một “kẻ ăn cứt mũi”, bây giờ là quan trọng hơn tất cả. Đội Bears bắt đầu cho thấy sự hứa hẹn; “con đường” giờ đây trở nên rộng mở và “giải thưởng” là thứ có thể đạt được.

Midpoint: At Minute 58 the Bears win their first game, but it is a “false victory” that keeps getting falser. Will they become soulless weenies like the Yankees? The possibility exists, especially as Walter’s  relationship with his charges becomes colder in the guise of being “professional.” When a player gets hurt, Walter is less concerned with the kid and more concerned with beating Vic. Walter has peaked and the “fun” has turned serious.

Trọng điểm: Ở phút thứ 58, đội Bears chiến thắng trận đầu, nhưng đó là một “chiến thắng giả” ngày càng giả tạo hơn. Liệu bọn trẻ có trở thành những cầu thủ vô hồn như đội Yankee? Điều đó hoàn toàn khả thi, đặc biệt là khi quan hệ giữa Walter và các học trò của ông trở nên lạnh nhạt dưới áp lực của “sự chuyên nghiệp”. Khi một cầu thủ trong đội bị thương, Walter lại không quan tâm đến điều đó bằng việc đánh bại Vic. Walter đã chạm đến ngưỡng giới hạn và “Thú vui” dần trở nên nghiêm trọng.

Bad Guys Close In: Walter has caught Little League fever and wants victory no matter what. He tells Jackie Earle to handle the ball – even if it means cutting out the other players.

Kẻ xấu tiến gần: Walter đã bị sốt cùng giải Litle League và muốn giành chiến thắng bằng mọi giá. Ông bảo Jakie Earle phải cố giữ bóng – thậm chí nếu điều đó có nghĩa là chơi xấu các cầu thủ khác.

All Is Lost: On the eve of the championship, Tatum begs Walter to have dinner with her and her mother after the game. Walter gets angry. He throws beer at Tatum and she cries.

Tất cả đã mất: Đêm trước ngày tranh trận vô địch, Tatum cầu xin Walter đi ăn tối với cô và mẹ cô sau trận đấu. Walter trở nên giận dữ. Ông ném bia vào Tatum và cô bé đã bật khóc.

Dark Night of the Soul: The result of going for gold is a “road apple”: Jackie Earle is ostracized by his teammates, and Tatum’s pitching arm is hurt.

Đêm tối trong tâm hồn: Kết quả của việc cố gắng tranh huy chương vàng là một “road apple”: Jackie Earle bị đồng đội tẩy chay, và cánh tay của Tatum thì bị thương.

Break into Three: After arguing, the Bears decide to play anyway.

Bước vào Hồi Ba: Sau khi cãi vã, đội Bears vẫn quyết định tiếp tục chơi.

Finale: The final game is a bookend of the first. Egged on by Vic, Walter wants to win at any cost. Having learned the Little League way, Walter has become one of them – and it isn’t pretty. But when Vic slaps his own son during a tense moment of the game, the truth of “doing a really fine thing” becomes apparent. Walter goes back to the old way, letting all the Bears play. Despite this, fate almost smiles on them; in the final play, they nearly win. But no. Afterward, in a great Synthesis moment, Walter gives the boys beer. Tanner throws their 2nd place trophy back at the Yankees, and all celebrate.

Kết thúc: Trận đấu cuối cùng là tái hiện của trận đấu đầu phim. Bị Vic khiêu khích, Walter muốn chiến thắng bằng mọi giá. Walter đã trở thành một bánh răng trong guồng máy quyền lực ở giải Little League – và điều đó chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng khi Vic bạt tay chính con trai của mình trong một khoảnh khắc căng thẳng của trận đấu, sự thật về việc “làm một chuyện thật sự tốt đẹp” đã trở nên rõ ràng. Walter trở về với lối chỉ đạo cũ, để cho đội Bears chơi tùy thích. Và mặc cho quyết định này, số phận gần như đã mỉm cười với họ; Ở những phút cuối cùng nhất, họ đã sắp chạm tay đến chiến thắng. Nhưng không. Sau đó, trong một đoạn Synthesis đáng nhớ, Walter đã đãi các học trò mình bằng một chầu bia. Tanner ném huy chương bạc về phía đội Yankee và tất cả bọn họ cùng ăn mừng.

Final Image: As we pull back from the ball field, the American flag waves, dissolving into the Bears’ team photo. They’ve secured the prize – it just isn’t the one they expected.

Hình ảnh cuối cùng: Khi chúng ta quay trở lại với sân bóng, một lá cờ Mỹ bay phất phới, từ từ mờ đi để hiện ra bức ảnh của đội Bears. Họ đã giành được “phần thưởng” – vấn đề là, đó chẳng phải là cái mà họ trông đợi đạt được trước đây.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: