Save the Cat! Goes to the movies (07) Monster in the house: Scream (1996)

SCREAM (1996)

Ah, the “dead teenager” movie. Where would our chat about monster flicks be without it? The squirmy, uncertain, acne-plagued years are the perfect time of life to thrust a knife-wielding killer. But by the early ’90s, the “dead teenager” movie was day-old toast. “Jason” and “Michael Meyers” were on hiatus and Wes Craven, who would go on to direct Scream, was too. Then in a single weekend – or so the apocryphal story goes – Kevin Williamson sat down and wrote the spec screenplay he titled Scary Movie, and the teen slasher flick was re-born – tongue firmly planted in cheek.

A, một bộ phim “giết người kiểu teen”. Cuộc nói chuyện về các tác phẩm quái vật này sẽ về đâu nếu thiếu nó? Lúc chúng ta còn lúng túng, mơ hồ và nổi mụn đầy mặt là thời điểm hoàn hảo cho những tên sát nhân cầm dao. Nhưng vào đầu những năm 90, phim “giết người kiểu teen” đã trở nên lỗi thời. “Jason”, “Michael Meyers” và ngay cả Wes Craven, người sẽ được giao chỉ đạo Scream, đều gặp phải khó khăn. Rồi chỉ sau một tuần duy nhất, hoặc theo câu chuyện đáng ngờ mà tôi sắp đề cập ở đây kể lại, biên kịch Kevin Williamson đã ngồi xuống và viết nên một kịch bản tuyệt vời mà anh đặt tên là Scary Movie. Và thế là dòng phim “slasher” cho teen lại được tái sinh.

Movies like Scream, and others starring teenagers, are bald in their intent – and aimed about as pointedly as one can at the target market. They are part of a larger category called “Serial Monster,” stories starring a human fiend made hyper-powerful by insanity and preying on the citizens of an entire town or group with a common bond or secret (I Know What You Did Last Summer). Whatever prompts these monsters to kill – like the twisted form of revenge it is here – is fueled by evil. Though the “Half Man,” Jamie Kennedy, won’t be knocked off until Scream 2, he sorta dies in this film – and just where he’s supposed to! And his function remains the same: Tell the rules of what it takes for teenagers to survive when a monster is in the house.

Những tác phẩm như Scream, và các bộ phim khác với dàn diễn viên tuổi vị thành niên, có ý đồ lộ liễu và chỉ nhắm chính xác vào một loại đối tượng khán giả nhất định. Chúng nằm trong một thể loại lớn hơn gọi là “Quái Vật Hàng Loạt”. Đây là những câu chuyện kể về loại người hung tợn sở hữu sức mạnh phi thường có được từ sự điên loạn. Họ săn đuổi cư dân của cả một thành phố hoặc một nhóm người có chung một mối liên hệ hoặc một bí mật nào đó (như phim I Know What You Did Last Summer). Dù bất cứ điều gì xúi giục những con quái vật này giết chóc – như ở trường hợp của Scream là hành động trả thù bị méo mó về mục đích – thì nó cũng cần xuất phát từ cái xấu. Mặc dù nhân vật “Nửa Người” Jamie Kennedy không bị ra rìa cho mãi đến Scream 2, nhưng anh ta vẫn bị xem là đã chết ở tập phim này – nơi sự kiện đó đáng lẽ phải được diễn ra! Và nhiệm vụ kịch bản của anh ta vẫn được giữ nguyên qua hai tập Scream: giải thích qui luật sinh tồn cho các thanh thiếu niên khi con quái vật đã vào trong nhà.

MITH Type: Serial Monster

Thể loại phim MITH: Quái Vật Hàng Loạt

MITH Cousins: Psycho, Prom Night, Halloween, Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, I Know What You Did Last Summer, Urban Legend, Red Dragon, Hannibal, Hostel

Những bộ phim MITH họ hàng: Psycho, Prom Night, Halloween, Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, I Know What You Did Last Summer, Urban Legend, Red Dragon, Hannibal, Hostel

SCREAM

Written by Kevin Williamson

Kịch bản: Kevin Williamson

Opening Image: A ringing phone. An isolated house. A buxom Drew Barrymore making popcorn. Like the starting point of many a teen horror movie, this initial image is ripe with clichés.

Hình ảnh mở đầu: Một chiếc điện thoại đổ chuông. Một ngôi nhà khép kín. Một Drew Barrymore đẫy đà đang làm bỏng ngô. Giống như đoạn đầu của nhiều bộ phim kinh dị dành cho teen, cảnh đầu luôn nóng bỏng và rập khuôn.

Theme Stated: The caller asks Drew a key question: “Do you like scary movies?” Scary movies, like those they discuss, are the thematic basis of this film.

Chủ đề được nói đến: Kẻ gọi điện thoại hỏi Drew một câu hỏi then chốt: “Mày có thích những bộ phim đáng sợ không?” Những bộ phim đáng sợ, nội dung tranh luận của hai nhân vật, đồng thời cũng là chủ đề nền tảng cho Scream.

Set-Up: The “sin” Drew commits is denying she has a boyfriend so she can flirt with her mystery caller. The punishment is death. Both her jock boyfriend and Drew are sliced up like honey-baked hams by someone in a ghost mask and a black hood, and left for Drew’s parents to find. This l2-minute sequence “sets the table” for what follows. We next meet our heroine, the virginal Sidney Prescott (Neve Campbell) who, with her single Dad, is getting over the murder of Sidney’s Mom one year ago. Neve is joined in her room by the killer (I warned ya!), Billy Loomis (Skeet Ulrich). But for now he’s just her James Dean-1ite boyfriend who wants to take their relationship from PG to R.

Xây dựng câu chuyện: “Tội lỗi” Drew phạm phải là việc cô ấy phủ nhận mình đã có bạn trai để tán tỉnh người gọi điện bí ẩn. Hình phạt là cái chết. Cả Drew và anh bạn trai đô con đều bị thái lát giống như thịt đút lò mật ong bởi một kẻ đeo mặt nạ ma mặc áo choàng màu đen. Thi thể của Drew thì được phơi bày cho cha mẹ của cô phát hiện. Cảnh phút thứ 12 này đã “dọn mâm” cho những sự kiện tiếp theo. Và chúng ta sẽ được gặp nữ anh hùng của bộ phim, nàng Sidney Prescott (Neve Campbell đóng) trinh trắng. Cô sống cùng với người cha độc thân và đang cố quên đi vụ mưu sát của mẹ mình vào một năm trước. Neve được tay sát nhân, Billy Loomis (Skeet Ulrich) (tôi đã nói là sẽ có spoiler mà!) đến thăm trong phòng riêng. Nhưng tại thời điểm này, hắn chỉ là chàng người yêu kiểu James Dean đang mong muốn đưa mối quan hệ với Neve từ PG lên R.

Catalyst: Next day at school, Neve and gal pal Tatum Riley (Rose McGowan) learn of the murder the night before. TV News babe Gale Weathers (Courteney Cox) is on hand with Deputy “Dewey” Riley (David Arquette). The school is shocked by Drew’s death and Neve is even questioned by Principal Himbry (Henry Winkler).

Chất xúc tác: Ngày tiếp theo ở trường, Neve và cô bạn thân Tatum Riley (Rose McGowan) biết được về vụ giết người đêm hôm trước. Nữ phóng viên TV Gale Weathers (Courteney Cox) đang hợp tác với cảnh sát “Dewey” Riley (David Arquette) để điều tra vụ án. Cả trường học bị sốc bởi cái chết của Drew và thậm chí Neve còn bị thầy hiệu trưởng Himbry (Henry Winkler) thẩm vấn.

Debate: Neve and Rose have a coterie of ADD boyfriends, including Randy Meeks (Jamie Kennedy) – the video store clerk who’s seen every scary movie ever made, Stuart Macher (Matthew Lillard), and Skeet. Their debate is who the likely murderer is. Principal Himbry has warned the students to walk in twos and threes for safety, but when Neve is dropped off at her house – where she’ll be alone since Dad left – she decides to take a nap. The TV reports are now telling about the anniversary of her Mother’s murder and the man Neve fingered as the killer (Liev Schreiber). Maybe last night’s murder and her Mom’s are related?

Mâu Thuẫn: Neve và Rose chơi chung với một nhóm bạn trai bao gồm Randy Meeks (Jamie Kennedy) – nhân viên cửa hàng video có thành tích đã “luyện” hết mọi bộ phim kinh dị, Stuart Macher (Matthew Lillard), và Skeet. Họ tranh luận xem ai có nhiều khả năng là tên sát nhân nhất. Thầy hiệu trưởng Himbry đã cảnh báo các học sinh phải đi thành từng cặp hai hoặc ba vì lý do an toàn. Nhưng khi Neve được tiễn về đến nhà – nơi cô chỉ còn có một mình vì cha cô đang ở ngoài công tác – cô đã quyết định thiếp đi một chốc. Bản tin truyền hình bỗng kỷ niệm ngày mẹ cô bị sát hại và họ nói về người đàn ông mà Neve đã chỉ điểm là hung thủ (Liev Schreiber). Vụ án đêm qua và vụ án của mẹ cô lẽ nào có liên quan với nhau?

Break into Two: At Minute 25, the mysterious caller wakes Neve, drawing her into the “upside-down world” of Act Two. Neve is cool at first. Not knowing the method of the previous night’s murder, she assumes it’s Jamie playing a joke – but soon discovers this is no laughing matter. When the ghost-masked killer appears, knife in hand, Neve does what she says only dumb girls in these movies do: Run up the stairs instead of sprinting out the front door. Neve is “saved” by Skeet, who pops in her window claiming he heard the ruckus. Neve fears Skeet (smart girl!) as Deputy David arrives to arrest him. This is a world in which Neve can trust no one.

Bước vào Hồi hai: Vào phút thứ 25, kẻ gọi điện bí ẩn đã đánh thức Neve, hắn lôi cô vào “thế giới bị đảo ngược” trong Act 2 của phim. Thoạt đầu, Neve còn bình tĩnh. Do không hay biết về cách thức giết người đêm qua nên cô cho rằng đây là một trò hề của Jamie – nhưng Neve nhanh chóng nhận ra tình huống mình đang đối mặt không hề đáng cười chút nào. Khi kẻ giết người mang mặt na ma xuất hiện với con dao trong tay, Neve đã làm cái việc mà cô hay nói chỉ có những cô nàng ngu xuẩn trong phim mới làm: chạy lên lầu thay vì phóng ra cửa trước. Neve đã được Skeet “cứu”. Anh tự ý trèo vào phòng cô với lý do vô tình nghe thấy tiếng la ầm ĩ. Neve tỏ ra e dè trước Skeet (Thông minh đấy!) Sau đó, cảnh sát David đến còng tay Skeet! Đây là một thế giới mà Neve không thể tin tưởng bất kỳ ai.

B Story: The “love” story concerns Neve and her dead Mom, and is spurred on by the terrier-like Courteney. As the current murder and her Mom’s entwine, Neve will learn about Mom – and herself.

Câu chuyện B: Chuyện “tình” liên quan đến Neve và người mẹ quá cố của cô. Nó nhanh chóng được nữ phóng viên nhạy như chó săn, Courteney, bới móc. Và khi vụ án hiện tại móc nối với vụ án của mẹ cô, Neve sẽ khám phá thêm nhiều điều về mẹ mình – và chính bản thân cô.

Fun and Games: With the whole town aware that Neve is the prime target of the killer, she is both star and pariah. Did Neve send the wrong guy to jail? Neve crosses paths with Courteney who, ever the info-ette, wants an exclusive. Neve refuses, and even slugs her. But the question remains: ls her Mom’s murderer still out there? The ghost-mask slasher shows up again along with icons of scary movies past, including Linda Blair (star of The Exorcist) and a janitor (Craven) who looks like Freddy from A Nightmare on Elm Street. We get some real danger as Neve eludes the killer in the bathroom at school – and a few red herrings, including teens dressed like the slasher, and even Henry Winkler – who goes a little over the top in the Emoting Department.

Thú vui và trò chơi: Khi toàn bộ thị trấn đều biết Neve là mục tiêu hàng đầu của tay sát nhân, cô vừa trở thành ngôi sao vừa trở thành kẻ bị xa lánh. Phải chăng Neve đã đưa sai thủ phạm vào tù? Neve tái ngộ với nữ phóng viên hám tin độc Courteney. Neve từ chối hợp tác, và thậm chí còn làm nhục cô ta. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Liệu hung thủ sát hại mẹ cô vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật? Tên sát nhân mang mặt na ma lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh biểu tượng của các bộ phim kinh dị trước đây, như nhân vật Linda Blair (ngôi sao của The Exorcist) và một tay lao công (Craven) trông giống như nhân vật Freddy của A Nightmare on Elm Street. Chúng ta được chứng kiến những nguy hiểm thật sự khi Neve cố gắng lẩn vào phòng tắm ở trường để trốn hung thủ, trốn một vài học sinh trong trang phục cá trích đỏ và sát nhân cầm dao, trốn cả thầy hiệu trưởng Henry Winkler – người đang lên cơn giận thái quá.

Midpoint: The Fun and Games culminate with the death of the overacting Mr. Winkler – and just in time! Cornered in his office, the principal is stabbed by the real ghost-masked killer, which definitely “raises the stakes” of this mystery – not to mention knock one more person off the suspect list. Meanwhile at the video store, Jamie tells us the score, saying to both Skeet and Matthew (ironically enough) that at this point in these movies everyone’s a suspect. The kids decide to do what teens in all horror films do: Even with a killer loose who targets their demographic, they will lock themselves in a house and party!

Trọng điểm: Thú vui và trò chơi được đẩy lên cực điểm với cái chết của thầy hiệu trưởng Winkler. Ông bị tay sát nhân mặt nạ ma thật dồn vào góc văn phòng và đâm nhiều nhát. Chi tiết này dứt khoát đã làm “nâng tiền cược” trong bí ẩn của bộ phim – đó là chưa kể nó vô tình loại bỏ được một người trong danh sách tình nghi. Vào lúc ấy tại cửa hàng video, Jamie nói cho chúng ta biết cách giải quyết tình hình. Anh nói cho cả Skeet và Matthew (thật trớ trêu thay) rằng tại thời điểm này trong những bộ phim kinh dị, mọi nhân vật đều là kẻ tình nghi. Những thanh thiếu niên quyết định hành động như cách thanh thiếu niên hay làm ở các bộ phim kinh dị: Ngay cả khi tay sát nhân được tự do triệt giảm số nhân khẩu trong phim, họ vẫn quyết định nhốt mình trong nhà và tiệc tùng!

Bad Guys Close In: The “house” is sealed tight, a curfew imposed, and the kids gather for a beer bash while suspects circle in our minds. Chief on the list is Neve’s Dad, who’s missing. Courteney and her cameraman close in on the story – and on Deputy David, for whom she has the hots. First offed at the party is Rose when she goes for beer. Tension mounts as the killer closes in.

Kẻ xấu tới gần: “Căn nhà” được niêm phong chặt chẽ, lệnh giới nghiêm được áp đặt, các thanh niên thì trát tán bằng tiệc bia, còn chúng ta thì rút dần vòng nghi phạm trong đầu. Đứng đầu ở danh sách hung thủ này là cha của Neve, người đang vắng mặt khỏi buổi tiệc. Nữ phóng viên Courteney và cameraman của mình ra sức khép lại câu chuyện, và khép lại cả mối quan hệ với cảnh sát David, nguồn tin nóng của họ. Sự căng thẳng tăng cao khi tay sát nhân tiếp cận mọi người.

All Is Lost: Neve agrees to have sex with Skeet, a “whiff of death” that includes the death of her innocence. When news comes that Principal Himbry is dead, the kids leave to check it out.

Tất cả đều mất: Neve đồng ý làm tình với Skeet. Yếu tố “hơi thở tử thần” này bao gồm cả việc cô ấy đánh mất sự trinh tiết của mình. Khi có tin rằng thầy hiệu trưởng Himbry đã chết, các thanh niên vội rời buổi tiệc để kiểm tra chuyện đó.

Dark Night of the Soul: The house is abandoned and Neve is alone.

Đêm tối của Tâm hồn: Căn nhà bị bỏ hoang và Neve chỉ còn một mình.

Break into Three: By choosing to break the “have sex and die” rule of these movies, Neve now brings Synthesis to both her story and her Mother’s, and enters the monster’s secret world.

Bước vào Hồi ba: Bằng cách phá vỡ quy tắc “làm tình và chết” ở dạng phim này, Neve giờ đây đem Synthesis vào câu chuyện của cô và mẹ mình, và bước vào thế giới bí mật của con quái vật.

Finale: Matthew and Skeet reveal themselves as the killers, seeking revenge against both Neve and her Mom, whose “hidden sin” of sleeping with Skeet’s father ruined Skeet’s life. The twin killers, supercharged powers come not just from insanity, but from being able to be in two places at once. A and B stories cross as Neve and Courteney work together to kill the killers.

Đoạn cuối: Matthew và Skeet tiết lộ chính họ là hung thủ, đang tìm cách trả thù cả Neve và mẹ của cô. Mẹ cô là người đã mang “tội lỗi bị che dấu” khi ngủ với cha của Skeet, đồng thời hủy hoại cuộc đời của anh. Sức mạnh hai tay sát nhân song sinh này sở hữu không chỉ xuất phát từ sự điên dại, mà còn từ khả năng có mặt tại hai nơi một lúc. Câu chuyện A và B gặp nhau khi Courteney và Neve hợp sức để tiêu diệt hai kẻ giết người.

Final Image: Courteney wraps up the tale of Neve’s Mom and the recent murders, saying: “It’s like something out of a scary movie,” which brings this postmodern thriller full circle.

Hình ảnh cuối cùng: Courteney đóng lại kết luận về vụ án của mẹ Neve và các án mạng gần đây, rồi nói: “Mọi chuyện xảy ra y như trong một phim kinh dị.” Chi tiết này đã khiến cho câu chuyện hình sự tiền hiện đại hoàn chỉnh nội dung của nó.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with:
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: