Save the Cat! Goes to the movies (02) Foreword

Foreword

Lời nói đầu

Sheila Hanahan Taylor – Producer, Practical Pictures

Sheila Hanahan Taylor – Nhà sản xuất, Hãng phim Practical

When Blake told me he was rolling up his sleeves to write a second Save the Cat! I literally whooped for joy.

Khi Blake cho tôi biết anh đang xắn tay áo viết phần hai của Save the Cat! Tôi thật sự rất phấn khởi.

I was excited because, while the original book generated amazing feedback and results (there’s nothing like getting an email from a CAA—repped writer telling me how much he loved STC! and how he retooled and SOLD an idea after reading it!), we both secretly knew Blake’s work as a story guru and Sherpa through the mysteries of Hollywood was not yet complete.

Tôi cảm thấy phấn khích bởi vì, trong khi tập đầu tiên tạo được những phản rồi và kết quả tuyệt vời (chẳng có gì sánh bằng việc nhận được email từ một nhà biên kịch thuộc hiệp hội CAA (Hiệp Hội Cao Đẳng Nghệ Thuật) – người đã  nói rằng ông rất thích cuốn STC! và nhờ nó, ông đã tái trang bị lại kiến tức cho mình cộng với việc BÁN THÀNH CÔNG một ý tưởng kịch bản sau khi đọc sách!). Tuy nhiên, chúng ta đều thầm hiểu nhiệm vụ của Blake dưới cương vị một vị thầy kể chuyện tài ba, một nhà dẫn đường Sherpa (tộc người định cư tại dãy Himalayas; ở đây ý của bà Sheila Taylor muốn so sánh Blake như người dẫn đường Sherpa để đưa chúng ta, những độc giả, lên đỉnh cao của dãy Himalayas, một sự tượng trưng cho thành công lớn trong sự nghiệp) xuyên suốt các bí ẩn của Hollywood vẫn chưa hoàn thành.

Yes, the words of wisdom in STC! had enlightened and motivated movie lovers of all types, but as readers across the globe discovered and explored the book, some really smart questions arose. Some people, including my film students at UCLA, couldn’t or wouldn’t believe Blake’s theories on story type held up for all movies, so they asked for more proof. Some gobbled up the comparisons between similar movies and clamored for more to noodle on. Others just needed a few more examples to really get their heads around the approach Blake presented.

Đúng vậy, những ngôn từ thông thái trong STC! đã thắp sáng và tạo động lực sáng tác cho nhiều người yêu điện ảnh ở mọi thể loại. Nhưng khi độc giả trên toàn cầu phát hiện và khám phá cuốn sách, thì một số câu hỏi thông minh bắt đầu được nảy sinh. Vài người, bao gồm cả những sinh viên của tôi tại UCLA (trường đại học California và Los Angles – một trường có uy tín về điện ảnh ở Hoa Kỳ), đã và sẽ không thể tin vào những giả thuyết của Blake về một dạng kịch bản chung cho toàn thể các bộ phim. Vì vậy họ yêu cầu phải có thêm dẫn chứng. Một số thì yêu cầu sự so sánh giữa các bộ phim tương đồng và đòi hỏi nội dung sách phải đa dạng hơn để họ được nghiền ngẫm. Số còn lại chỉ cần thêm vài ví dụ nữa để thật sự tin vào phương pháp mà Blake giới thiệu.

And so, Save the Cat! Goes to the Movies was born.

Và thế là, Cứu Con Mèo! Đi Xem Phim đã ra đời.

I wish I were exaggerating when I say that six or seven years ago I told a co-worker, “Until someone takes the time to help filmmakers see the bones of storytelling from the buyer’s point of view, we’ll continue to meet writers with great voices but no real chops for surviving in Hollywood.”

Tôi ước gì mình đã nói quá khi phát biểu câu đó vào 6 hay 7 năm trước với một đồng nghiệp rằng, “Cho đến khi có người bỏ thời gian giúp các nhà làm phim nhận ra cốt lõi của kịch bản từ quan điểm của người mua, thì chúng ta vẫn còn phải gặp những nhà biên kịch nhiều tiềm năng nhưng lại chẳng có chút năng lực thực tiễn nhằm sống sót tại Hollywood.”

Well, Blake’s taken the time – all to help the next generation of film lovers join the club. He found 50 benchmark films and masterfull walks through the mechanics of their structure and story beats. He shows the reader exactly what I wished for so long ago – all in 3 or so pages per! How delightful is that?

Và Blake đã bỏ thời gian – tất cả chỉ để giúp đỡ thế hệ yêu phim tiếp theo gia nhập câu lạc bộ. Anh đã chọn ra 50 bộ phim có tính mẫu mực và khảo sát dây chuyền hoạt động trong cấu trúc và mạch truyện của chúng một cách xuất sắc. Anh đã cho độc giả thấy chính xác những gì tôi đã ao ước từ lâu – tất cả chỉ trong 3 hoặc hơn thế vài trang một lần! Như vậy chẳng hữu ích quá còn gì?

And for those of you who lean more toward the art and less toward the commerce, STC!2 reveals how some fantastic, beautiful “art house” films such as Eternal Sunshine of the Spotless Mind or Maria Full of Grace have the same story bones and the same core as their big, fat studio-sized cousins. Because Blake knows that to compete in today’s movie-marketplace, every filmmaker needs to speak the same language.

Và đối với những độc giả hướng tới các phim nghệ thuật nhiều hơn là phim thương mại, thì STC!2 sẽ chỉ ra bằng cách nào mà một vài bộ phim kỳ vĩ dòng “art house” như Eternal Sunshine of the Spotless Mind hay Maria Full of Grace lại có chung khung xương kịch bản với những họ hàng đồ sộ cỡ bự kiểu studio của chúng. Bởi vì Blake biết rằng để cạnh tranh trong thị trường điện ảnh ngày nay, mọi nhà làm phim cần phải nói chung một ngôn ngữ.

l would encourage anyone flipping through this gem to go back and explore the original, but if this is your first stop on the Save the Cat! journey, jump right in! The water’s fine.

Tôi sẽ khuyến khích những ai đang lướt qua cuốn sách đặc biệt này hãy quay lại và khám phá cuốn đầu tiên, nhưng nếu đây là trạm dừng đầu tiên của các bạn với Save the Cat!, thì cứ nhảy vào đi! Dòng nước hoàn toàn êm ả.

ln fact, it just doesn’t get any better than this.

Thật ra, nó chẳng thể tốt hơn như thế này đâu.


Sheila Hanahan Taylor is a partner at Practical Pictures, where she has over 20 feature projects set up at major studios, is an executive producer on hour-long TV series at both AMC and Paramount Television, and recently entered into a first look deal with award-winning producer Scott Rudin at Disney Studios. Along with her producing duties, Sheila is also an associate professor at UCLA’s film school, teaching year-round in the MFA Program for Producing.

Sheila Hanahan Taylor là nhà đồng quản lý tại Hãng phim Practical, nơi bà có hơn 20 dự án điện ảnh đang thực hiện tại các studio lớn. Bà còn là giám chế chính trong các seri truyền hình nhiều giờ tại cả kênh AMC và Paramount Television; và gần đây, đã đang tham gia vào một chương trình hậu trường với nhà sản xuất danh tiếng Scott Rudin tại Disney Studios. Cùng với nhiệm vụ sản xuất của mình, Sheila còn là một phó giáo sư tại trường điện ảnh UCLA, đứng lớp quanh năm tại Chương trình MFA cho ngành Sản xuất.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: