Save the Cat! Goes to the movies

SAVE THE CAT! GOES TO THE MOVIES
CỨU CON MÈO! ĐI XEM PHIM

THE SCREENWRITER’S GUIDE TO EVERY STORY EVER TOLD
KIM CHỈ NAM VỀ MỌI CÂU CHUYỆN TỪNG ĐƯỢC KỂ CHO NHỮNG NHÀ BIÊN KỊCH

Save the Cat! Goes to the movies: The Screenwriter’s Guide To Every Story Ever Told - Blake Snyder

TABLE OF CONTENTS | MỤC LỤC

01 | ACKNOWLEDGEMENTS – LỜI CẢM TẠ

02 | FOREWORD – LỜI NÓI ĐẦU

ln which producer Sheila Hanahan Taylor (American Pie, Final Destination) confirms the success stories of the Save the Cat! method and tells how this may be the best Cat! yet.

Nhà sản xuất Sheila Hanahan Taylor (American Pie, Final Destination) xác nhận thành công của phương pháp hướng dẫn biên kịch Cứu Con Mèo! và hứa hẹn đây sẽ là tác phẩm Mèo! hay nhất.

03 | STC! 22 THE INTRODUCTION – GIỚI THIỆU

Why a sequel? — “Genre” and “Structure” — Plus some Final Words that define terms used throughout the Cat! series.

Tại sao lại có phần tiếp theo? – “Thể loại” và “Cấu trúc” – cộng thêm Lời Nhắn Nhủ để định nghĩa những thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt seri sách Mèo!.

04 | CHAPTER ONE: MONSTER IN THE HOUSE – CHƯƠNG MỘT: QUÁI VẬT TRONG NHÀ 

The definition of one of the most popular story types ever, plus breakdowns on:

Định nghĩa về một trong những dạng kịch bản phổ biến nhất. Bên cạnh đó còn kèm theo diễn giải về các bộ phim:

05 | ALIEN (1979) 

06 | FATAL ATTRACTION (1987) 

07 |SCREAM (1996) 

08 | THE RING (2002) 

09 | SAW (2004) 

10 | CHAPTER TWO: GOLDEN FLEECE – CHƯƠNG HAI: BỘ LÔNG CỪU VÀNG 

How Jason and the Argonauts begat:

Cách mà bộ phim Jason and the Argonauts đã sinh ra:

11 | THE BAD NEWS BEARS (1976) 

12 | PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES 

13 | SAVING PRIVATE RYAN (1998)

14 | OCEAN’S ELEVEN (2001)

15 | MARIA FULL OF GRACE (2004)

16 | CHAPTER THREE: OUT OF THE BOTTLE – CHƯƠNG BA: THOÁT KHỎI CHAI 

Magical analyses of movies using magic.

Phân tích màu nhiệm về những bộ phim sử dụng phép thuật.

17 | FREAKY FRIDAY (1976) 

18 | COCOON (1985)

19 | THE NUTTY PROFESSOR (1996)

20 | WHAT WOMEN WANT (2000)

21 | ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND (2004) 

22 | CHAPTER FOUR: DUDE WITH A PROBLEM – CHƯƠNG BỐN: ANH CHÀNG RẮC RỐI 

The “dude” is an innocent and in big trouble in:

“Anh chàng” này vô tội và đang gặp rắc rối lớn trong:

23 | THREE DAYS OF THE CONDOR (1975) 

24 | DIE HARD (1988) 

25 | SLEEPING WITH THE ENEMY (1991) 

26 | DEEP IMPACT (1998) 

27 | OPEN WATER (2003) 

28 | CHAPTER FIVE: RITES OF PASSAGE – CHƯƠNG NĂM: NGHI THỨC TRƯỞNG THÀNH 

Growth through pain in stories where “transition” is the obstacle: 10, Kramer vs. Kramer, Ordinary People, 28 Days, and Napoleon Dynamite.

Hãy lớn lên cùng đau khổ với những câu chuyện xem “chuyển tiếp” là trở ngại: 10, Kramer Vs. Kramer, Ordinary People, 28 Days, và Napoleon Dynamite.

CHAPTER SIX: BUDDY LOVE – CHƯƠNG SÁU: TÌNH YÊU BẠN BÈ 

The broad range of “love” stories include The Black Stallion, Lethal Weapon, When Harry Met Sally…, Titanic, and Brokeback Mountain.

Những “chuyện tình” phạm vi rộng bao gồm The Black Stallion, Lethal Weapon, When Harry Met Sally…, Titanic và Brokeback Mountain.

CHAPTER SEVEN: WHYDUNIT – CHƯƠNG BẢY: LÀM SAO THẾ 

The “detective” seeks the dark side and discovers “us” – as seen in All the President’s Men, Blade Runner, Fargo, Mystic River, and Brick.

Vị “thám tử” theo dấu thế lực bóng tối và phát hiện ra “chúng ta” – như trong các phim All the President’s Men, Blade Runner, Fargo, Mystic River và Brick.

CHAPTER EIGHT: FOOL TRIUMPHANT – CHƯƠNG TÁM: TÊN NGỐC ĐẮC THẮNG 

This “fish out of water” tale stars an underdog we overlook in Being There, Tootsie, Forrest Gump, Legally Blonde, and The 40-Year-Old-Virgin.

Câu chuyện “lạ nước lạ cá” về một nhân vật yếm thế bị chúng ta coi thường trong Being There, Tootsie, Forrest Gump, Legally Blonde và The-40-Year-Old-Virgin.

CHAPTER NINE: INSTITUTIONALIZED 

Who matters most, the individual or the group? lt’s Man vs. “the herd” in M*A*S*H, Do the Right Thing, Office Space, Training Day, and Crash.

Ai quan trọng hơn, cá nhân hay tập thể? Con Người vs. “bầy người” trong các phim M*A*S*H, Do the Right Thing, Office Space, Training Day, và Crash.

CHAPTER TEN: SUPERHERO 

Extraordinary man faces the ordinary world. .. and its Lilliputians in Raging Bull, The Lion King, The Matrix, Gladiator, and Spider-Man 2.

Những con người phi thường đối mặt với thế giới bình thường… và các cư dân Lilliput của nó trong Raging Bull, The Lion King, The Matrix, Gladiator, và Spider-Man 2.

AFTERWORD – LỜI BẠT 

So what about Ghost? — How to best use this book to create any story you’re working on and make it resonate!

Vậy còn Ma thì sao? – Cách để sử dụng cuốn sách này nhằm mở lối cho bất kỳ câu chuyện nào bạn đang sáng tác và khiến nó có trong lượng!

GLOSSARY REDUX – CHÚ GIẢI 

Even More Terms from the 310 Area Code — An updated slangfest of Cat! phrases explained once and for all, including such new terminology as the “chase to the airport,” the “button,” the “Half Man,” and the “eye of the storm.”

Thêm nhiều thuật ngữ từ Mã Vùng 310 (Mã vùng của bang California) – Phiên bản tiếng lóng cập nhật để giải thích cách chơi chữ của seri Mèo! cho một lần và mãi mãi. Bao gồm cả các thuật ngữ mới như “đuổi đến sân bay”, cái “nút”, “Người Lai”, và “mắt bão.”

ABOUT THE AUTHOR – VỀ TÁC GIẢ 

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: